Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia –  prośba o zgłoszenie uwag do projektu 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne (MZ 1644), z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszej korespondencji.