Polskie Towarzystwo Podologiczne jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i posiada ososbowość prawną.

Postało po to, by integrować działania różnych środowisk na rzecz rozwoju podologii w Polsce.
Jednym z głównych celów działania Polskiego Towarzystwa Podologicznego jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do rejestracji zawodu podologa w Polsce, oraz powołaniem i/lub rejestracją specjalizacji podiatrycznej dla lekarzy i pielęgniarek.

W ramach naszych działań chcemy też doprowadzić do ustanowienia poradni specjalistycznej leczenia stopy cukrzycowej.

Zależy nam na rozwijaniu świadomości społecznej dotyczącej podologii.

Chcemy też wspierać rozwój naukowy i zawodowy środowisk związanych z podologią.


Polskie Towarzystwo Podologiczno-Podiatryczne

ul. Michałowicza 18 lok. 2

94- 306 Łódź

KRS 0000382900

Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy KRS