1. EDUKACJA W CUKRZYCY BRAKUJĄCE  OGNIWO DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU
  Raport powstał z inicjatywy Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii
 2. PODSTAWOWE STANDARDY DOTYCZĄCE URZĄDZENIA i WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
 3. Zestaw procedur postępowania w gabinecie podologicznym
 4. Procedura dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu wielokrotnego użytku.
 5. Procedura dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni
 6. Procedura dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym
 7. Procedura dotycząca podstawowych zasad sterylizacji
 8. Procedura higienicznego mycia i pielęgnacji rąk.
 9. Procedura higienicznej dezynfekcji rąk.
 10. Procedura mycia i dezynfekcji lodówek
 11. Procedura mycia i dezynfekcji twardych, zmywalnych powierzchni
 12. Procedura otwierania opakowań sterylnych
 13. Procedura pakowania materiałów w opakowania papierowo-foliowe
 14. Procedura postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym.
 15. Procedura postępowania z brudną bielizną
 16. Procedura postępowania z odpadami medycznymi.
 17. Procedura przechowywania materiału i narzędzi po sterylizacji
 18. STANDARD DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA MOBILNEGO PODOLOGA
 19. Stanowisko PTPP odnośnie podologa jako biegłego sądowego