Zasady dostępu do przetłumaczonego biuletynu FIP, udostępnianego na stronie Polskiego Towarzystwa Podologicznego
  1. Dostęp do przetłumaczonego biuletynu FIP – Międzynarodowej Federacji Podiatrycznej mają tylko i wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
  2. Osoba zainteresowana powinna wysłać  ze swojego adresu mailowego krótką informację na adres [email protected], że jest zainteresowana takim dostępem – w wiadomości tej powinno być jasno wskazane imię i nazwisko zainteresowanego członka PTP (adres e-mail nie zawsze zawiera te dane) oraz numer telefonu kontaktowego.
  3. Po potwierdzeniu danych osoby oraz faktu uregulowania składek członkowskich, zostanie nadany indywidualny login i hasło, które wyślemy zwrotnie na adres mailowy, z którego otrzymaliśmy zgłoszenie.
  4. Od momentu otrzymania tych danych można się już zarejestrować. W tym celu klikamy na zakładkę „Biuletyn FIP” (panel po lewej stronie), następnie klikamy na „Logowanie” i wprowadzamy otrzymane od PTP dane do logowania.