Małopolskie Dni Diabetologiczne 11-13.04.2024

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w XVI Małopolskich Dniach Diabetologicznych!

W roku 2024 ich kolejna szesnasta edycja odbędzie się w wersji stacjonarnej uzupełniona transmisją on-line w Krakowie w dniach 11-13.04.2024 r.

Małopolskie Dni Diabetologiczne to tradycyjnie, największa i najważniejsza konferencja naukowa o tematyce cukrzycowej organizowana w Małopolsce przy udziale pracowników naukowych i klinicystów z Katedry Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz zaproszonych gości. Ambicją naszą jako organizatorów jest, aby pozostały one platformą wymiany praktycznych, istotnych klinicznie informacji — stąd dobór tematów wykładów zorientowanych na najważniejsze aspekty opieki diabetologicznej – oraz interaktywna forma.

Informacje i program znajdziecie Państwo na stronie: https://mdd.jordan.pl/pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia –  prośba o zgłoszenie uwag do projektu 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne (MZ 1644), z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszej korespondencji.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,
w imieniu Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego, chcielibyśmy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, której wyniki posłużą do analizy i dalszych prac nad usprawnieniem świadczenia usług w zakresie podologii.

Szanujemy Państwa zdanie, które może wpłynąć na dalsze kształcenie i standaryzację zawodu podologa, a także na jakość oferowanych usług.

Prosimy, wejdź w link i podziel się swoją wiedzą oraz doświadczeniami. To tylko kilka minut, które mogą mieć realny wpływ na dalszy rozwój zawodu podologa!
Ankieta jest całkowicie anonimowa i wszystkie zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych.

>>> ANKIETA <<<

Dziękujemy za Twój czas i zaangażowanie. Twoja opinia naprawdę ma znaczenie!

Prosimy o jej udostępnianie. 


W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego,

Edyta Falińska 

Prezes PTPP

Walne zebranie PTPP

W listopadzie, odbędzie się zebranie Polskiego Towarzystwa Podologiczno-Podiatrycznego. W planie spotkania przewidujemy:

  1. Wybory w strukturach Zarządu PTPP.
  2. Przedstawienie planów i celów PTPP na lata 2024/2028.
  3. Udzielanie absolutorium zarządowi, czyli zatwierdzanie i zaakceptowanie prowadzonych przez zarząd działań.
  4. Nowa kadencja – powoływanie i odwoływanie członków innych organów stowarzyszenia (zarząd, komisji rewizyjnej).
  5. Uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją.
  6. Sprawy organizacyjne: do zatwierdzenia wzór dyplomu PTPP dla członka indywidualnego; do zatwierdzenia wzór dyplomu PTPP dla członka wspierającego (Firma).
  7. Przyjmowanie nowych członków.
  8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu.

Termin: 26.11.2023 r.

Godziny: 12.00 – 17.00

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Wspólna, ul. Wspólna 56, Warszawa

Członków, którzy planują wzięcie udziału w zebraniu prosimy o potwierdzanie obecności na adres e-mail: [email protected]

Konferencja: „Amputacja to nie rozwiązanie! Wyzwania leczenia zespołu stopy cukrzycowej.”

„Amputacja to nie leczenie! Wyzwania leczenia zespołu stopy cukrzycowej” to konferencja, która odbyła się 20 czerwca w budynku G Kancelarii Sejmu, Warszawa przy ulicy Wiejskiej. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Podologiczno-Podriatycznego na zaproszenie Ireneusza Raś – prezes Centrum dla Polski oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Tematem konferencji były tematy związane ze skuteczną profilaktyką i leczeniem chorych dotkniętych zespołem stopy cukrzycowej. Zaprezentowano alternatywne metody postępowania oraz nowoczesne podejście do leczenia pacjentów.

Podczas konferencji przedstawiono opinie lekarzy, podologów oraz pacjentów wzywające do zdecydowanej zmiany postępowania w procesie leczenia osób dotkniętych tą chorobą a przedstawiciele Koalicji Polskiej przedstawią deklaracje zmian w tym zakresie.

Informacja dotycząca członkostwa w PTPP

Szanowni Państwo,

w związku z Nowym Rokiem przypominamy o zasadach dotyczących dokonywaniu opłat związanych z przedłużeniem członkowska w Polskim Towarzystwie Podologiczno-Podiatrycznym. Podstawowe informacje znajdują się z zakładce: Warunki przyjęcia oraz Statucie.