Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,
w imieniu Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego, chcielibyśmy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, której wyniki posłużą do analizy i dalszych prac nad usprawnieniem świadczenia usług w zakresie podologii.

Szanujemy Państwa zdanie, które może wpłynąć na dalsze kształcenie i standaryzację zawodu podologa, a także na jakość oferowanych usług.

Prosimy, wejdź w link i podziel się swoją wiedzą oraz doświadczeniami. To tylko kilka minut, które mogą mieć realny wpływ na dalszy rozwój zawodu podologa!
Ankieta jest całkowicie anonimowa i wszystkie zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych.

>>> ANKIETA <<<

Dziękujemy za Twój czas i zaangażowanie. Twoja opinia naprawdę ma znaczenie!

Prosimy o jej udostępnianie. 


W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego,

Edyta Falińska 

Prezes PTPP

Walne zebranie PTPP

W listopadzie, odbędzie się zebranie Polskiego Towarzystwa Podologiczno-Podiatrycznego. W planie spotkania przewidujemy:

  1. Wybory w strukturach Zarządu PTPP.
  2. Przedstawienie planów i celów PTPP na lata 2024/2028.
  3. Udzielanie absolutorium zarządowi, czyli zatwierdzanie i zaakceptowanie prowadzonych przez zarząd działań.
  4. Nowa kadencja – powoływanie i odwoływanie członków innych organów stowarzyszenia (zarząd, komisji rewizyjnej).
  5. Uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją.
  6. Sprawy organizacyjne: do zatwierdzenia wzór dyplomu PTPP dla członka indywidualnego; do zatwierdzenia wzór dyplomu PTPP dla członka wspierającego (Firma).
  7. Przyjmowanie nowych członków.
  8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu.

Termin: 26.11.2023 r.

Godziny: 12.00 – 17.00

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Wspólna, ul. Wspólna 56, Warszawa

Członków, którzy planują wzięcie udziału w zebraniu prosimy o potwierdzanie obecności na adres e-mail: [email protected]

Konferencja: „Amputacja to nie rozwiązanie! Wyzwania leczenia zespołu stopy cukrzycowej.”

„Amputacja to nie leczenie! Wyzwania leczenia zespołu stopy cukrzycowej” to konferencja, która odbyła się 20 czerwca w budynku G Kancelarii Sejmu, Warszawa przy ulicy Wiejskiej. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Podologiczno-Podriatycznego na zaproszenie Ireneusza Raś – prezes Centrum dla Polski oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Tematem konferencji były tematy związane ze skuteczną profilaktyką i leczeniem chorych dotkniętych zespołem stopy cukrzycowej. Zaprezentowano alternatywne metody postępowania oraz nowoczesne podejście do leczenia pacjentów.

Podczas konferencji przedstawiono opinie lekarzy, podologów oraz pacjentów wzywające do zdecydowanej zmiany postępowania w procesie leczenia osób dotkniętych tą chorobą a przedstawiciele Koalicji Polskiej przedstawią deklaracje zmian w tym zakresie.

Informacja dotycząca członkostwa w PTPP

Szanowni Państwo,

w związku z Nowym Rokiem przypominamy o zasadach dotyczących dokonywaniu opłat związanych z przedłużeniem członkowska w Polskim Towarzystwie Podologiczno-Podiatrycznym. Podstawowe informacje znajdują się z zakładce: Warunki przyjęcia oraz Statucie.

Spotkanie FIP na Malcie

Międzynarodowa Federacja Pediatrów – FIP, jak co roku wraz z członkami z całego świata, spotyka się na corocznym generalnym zebraniu, które tym razem miało miejsce w terminie 30 i 31 maja 2022 na Malcie.

Głównym celem spotkania było omówienie planów Federacji na nadchodzące lata oraz powołanie nowego prezydenta i członków FIP. Częścią FIP jest ECP (European council of Podiatry) a w skład 5 osobowej komisji wchodzi reprezentantka Polski – Edyta Falińska (Podiatra).

ECP w swoich planach ma nie tylko usystematyzowanie kształcenia w Europie, ale także edukację i promocję kształcenia Podiatrii jako zawodu medycznego z jednolitymi uprawnieniami. Parlament EU w pełni popiera działania ECP i w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie, w którym komisja EPC wraz z przedstawicielami parlamentu EU będzie wspólnie naradzać się, jak kształtować i ujednolicić kształcenie podologów i podiatrów w Europie.

Miejmy nadzieję, że ciężka praca FIP w przyszłości przyniesie pożądane efekty nie tylko dla przyszłego personelu, ale przede wszystkim dla pacjentów.

PTPP partnerem wiosennego Kongresu LNE

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w wiosennym 42 Kongresie i Targach LNE, który odbędzie się 26-27 marca na terenie EXPO Kraków.
Podczas tegorocznego wydarzenia pojawi się 300 najlepszych marek kosmetycznych, ponad 130 wystawców, blisko 100 ekspertów, a także odbędzie się 10 sesji tematycznych i aż 35 premierowych prezentacji najnowszych zabiegów i
aparatury.

Po raz pierwszy zostaną wprowadzone nowe strefy tematyczne: EKO − prezentująca naturalne kosmetyki i unikatową wiedzę na temat trendu, oraz Aleja spotkań − miejsce branżowych rozmów i wymiany doświadczeń.
Nie zabraknie też nowości i uroczystej premiery „secret project” wydawcy magazynu LNE i organizatora wydarzenia.

Z naszej strony szczególnie zapraszamy do udziału w prezentacjach i wykładach dotyczących podologii. Wierzymy, że udział w 42 Kongresie i Targach LNE przyniesie Państwu wiele satysfakcji i przyczyni się do rozwoju podologii w Polsce.

Delegatka PTPP w Europejskiej Radzie Podologów ECP


Europejska Rada Podiatrów/Podologów jest komitetem Międzynarodowej Federacji FIP i jest odpowiedzialna za promowanie zainteresowań  oraz świadomości zawodu podiatry w Komisji Europejskiej, Parlamencie i Radzie.[1] Celem organu jest utworzenie  forum do omawiania kwestii zawodowych, społecznych, określania polityki zdrowotnej, edukacji określonej w propozycjach, dyrektywach UE, które mogą mieć wpływ na edukację i praktykę europejskich podologów. Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne[1] w odpowiedzi na zaproszenie zgłoszenia kandydatów  do Europejskiej Rady Podologów ECP[2], w listopadzie 21 r. oddelegowało do udziału w wyborach członków  komisji ECP kandydata MSc Podiatry, MCHS, HCPC, POMs, Edytę Falińską. Kandydatkę z Polski na członka Komisji ECP wyróżniły m.in. następujące atuty:


[1] https://www.ptp-podologia.pl/

[2] ECP European Council of Podiatrists – Europejska Rada Podologów


[1] https://www.fip.global/european-council-of-podiatrists