Kto może dołączyć do PTP ?

W poczet członków Polskiego Towarzystwa Podologicznego chętnie przyjmiemy każdą osobę, której w jakikolwiek sposób bliska jest tematyka podologiczna. Praktycy i laicy, pracujący w zawodzie i uczący się dopiero oraz Ci, którzy po prostu się jeszcze zastanawiają. Z przyjemnością powitamy również naszych klientów oraz każdą osobę, której  w jakikolwiek sposób, podologia jest bliska.

Wszystkie w/w osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Podologicznego prosimy o pobranie i wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz przesłanie jej na adres Towarzystwa oraz dokonanie opłat na podane poniżej konto.deklaracja_pyp

W zgodzie z naszym Statutem oprócz osób fizycznych, również osoby prawne czyli np. firmy, przedsiębiorstwa i inne podmioty posiadające osobowość prawną, mogą starać się o przyjęcie do PTP jako członek wspierający.

Dane korespondencyjne i do przelewów:

Polskie Towarzystwo Podologiczno-Podiatryczne
ul. Michałowicza 18
94-306 Łódź

Konto wpłaty w PLN: mBank 61 1140 2004 0000 3502 7540 2681

Konto wpłaty w EURO: mBank 30 1140 2004 0000 3112 0331 0091

Tytuł przelewu:

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, adres kontaktowy, oraz za co jest to opłata, np. wpisowe, składka członkowska za rok 2018)

  • Opłata wpisowa dla nowych członków wynosi 30 zł.
  • Wysokość składki dla członka zwyczajnego wynosi 150 zł rocznie.

Składki od nowych członków PTP przyjmujemy cały rok.

Nowych członków prosimy o dokonanie  opłaty pierwszej składki rocznej wraz z opłatą wpisową.

Kolejne składki członkowskie za dany rok opłacamy najpóźniej do końca czerwca danego roku!

Deklaracje prosimy wypełniać CZYTELNIE !!! Osoby, które wypełniają deklaracje odręcznie, proszone są o stosowanie liter drukowanych, szczególnie dotyczy to danych kontaktowych.

Nieczytelne napisanie imienia, nazwiska, adresu i e-maila uniemożliwia nam późniejszy kontakt z Państwem.

deklaracja_pyp

 

Uwaga: przyjęcie w poczet członków PTP następuje w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa – na podstawie złożonej prawidłowo pisemnej deklaracji oraz po opłaceniu składki. Zebranie Zarządu odbywa się co 2 miesiące