Kto może dołączyć do PTP ?

W poczet członków Polskiego Towarzystwa Podologicznego chętnie przyjmiemy każdą osobę, której w jakikolwiek sposób bliska jest tematyka podologiczna. Praktycy i laicy, pracujący w zawodzie i uczący się dopiero oraz Ci, którzy po prostu się jeszcze zastanawiają. Z przyjemnością powitamy również naszych klientów oraz każdą osobę, której  w jakikolwiek sposób, podologia jest bliska.

Wszystkie w/w osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Podologicznego prosimy o pobranie i wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz przesłanie jej na adres Towarzystwa oraz dokonanie opłat na podane poniżej konto.deklaracja_pyp

W zgodzie z naszym Statutem oprócz osób fizycznych, również osoby prawne czyli np. firmy, przedsiębiorstwa i inne podmioty posiadające osobowość prawną, mogą starać się o przyjęcie do PTP jako członek wspierający.

Dane korespondencyjne i do przelewów:

Polskie Towarzystwo Podologiczno-Podiatryczne
ul. Michałowicza 18
94-306 Łódź

Konto wpłaty w PLN: mBank 61 1140 2004 0000 3502 7540 2681

Konto wpłaty w EURO: mBank 30 1140 2004 0000 3112 0331 0091

Tytuł przelewu:

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, adres kontaktowy, oraz za co jest to opłata, np. wpisowe, składka członkowska za rok 2018)

  • Opłata wpisowa dla nowych członków wynosi 30 zł.
  • Wysokość składki dla członka zwyczajnego wynosi 150 zł rocznie.

Składki członkowskie za dany rok opłacamy najpóźniej do końca czerwca danego roku!

Składki od nowych członków PTP przyjmujemy cały rok.

Deklaracje prosimy wypełniać CZYTELNIE !!! Osoby, które wypełniają deklaracje odręcznie, proszone są o stosowanie liter drukowanych, szczególnie dotyczy to danych kontaktowych.

Nieczytelne napisanie imienia, nazwiska, adresu i e-maila uniemożliwia nam późniejszy kontakt z Państwem.

deklaracja_pyp

 

Uwaga: przyjęcie w poczet członków PTP następuje w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa – na podstawie złożonej prawidłowo pisemnej deklaracji oraz po opłaceniu składki. Zebranie Zarządu odbywa się co 2 miesiące