Polecamy – konsultacje w zakresie RODO dla członków PTP

Fundacja Promocji Bezpieczeństwa, która została zarejestrowana w dniu 15.07.2014 r. pod numerem KRS: 0000516811 ma za zadanie promowanie zachowań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób oraz firm i instytucji. Działalność fundacji wspierana jest aktywnością ekspertów w zakresie sportu i sztuk walki, bezpieczeństwa osobistego, reagowania na sytuacje kryzysowe i zagrożenia terrorystyczne, bezpieczeństwa finansowego, ochrony danych osobowych oraz specjalistów w innych pokrewnych dziedzinach. Zadaniem fundacji jest walka z coraz bardziej rozpowszechniającą się przemocą fizyczną i psychiczną oraz pogwałceniem praw osób do ochrony ich mienia materialnego i intelektualnego, a także demaskowanie i walka z działaniami sprzecznymi z etyką (np. oszustwami lub korupcją). Filarem działalności fundacji jest wolontariat.

Przejdź do strony fundacji i uzyskaj darmową pomoc w zakresie RODO