Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego

Prezes Zarządu:
Magdalena Hafezi-Chojecka

Wiceprezes ds. finansowych:
Ilona Vollmer, 

Wiceprezes ds. kontaktów z zagranicą:
Piast Górny 

Członek Zarządu:
Izabela Skrabińska sprawy administracyjno-legislacyjne

a

Komisja rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca: Agnieszka Reif 

Z-ca przewodniczącego: Maria Krystyniak

Asystent: Marta Musioł