Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego

Prezes Zarządu:
Edyta Falińska

Wiceprezes ds. finansowych:
Ilona Vollmer

Wiceprezes ds. kontaktów z zagranicą:
Piast Górny 

Członek Zarządu:
Izabela Skrabińska sprawy administracyjno-legislacyjne

a

Komisja rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca: Sara Nowicka

Z-ca przewodniczącego: Anna Słowik

Asystent: Adriana Miniatroska Węgrzyn