POLSKIE TOWARZYSTWO PODOLOGICZNO PODIATRYCZNE

  DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

  Dane osobowe:

  Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Podologiczno Podatryczne, z siedzibą w Łodzi, ul. Michałowicza 18, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382900.

  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, obsługi płatności, kontaktowania się w celach związanych z wykonywaniem umowy.

  W przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu:
  przesyłania informacji dotyczących działalności Towarzystwa drogą elektroniczną.
  Każdej osobie przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres e-mail: [email protected].

  Podstawy prawne:
  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422)

  Zgodnie ze statutem § 15 ustęp 2, mówiący, że “Status członka zwyczajnego otrzymuje osoba wymieniona w pkt. 1 w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji oraz wpłaceniu wpisowego i składki rocznej”, zobowiązuję się do dokonania opłat:
  - opłata wpisowa dla nowych członków wynosi 30 zł.
  - wysokość składki dla członka zwyczajnego wynosi 150 zł rocznie
  Informacje szczegółowe dotyczące konta i opłat znajdują się w linku: https://www.ptp-podologia.pl/jak-zostac-czlonkiem-ptp/.
  Załączam plik z potwierdzeniem wpłaty(do 3MB)*:


  * pola wymagane