Walne zebranie PTPP

W listopadzie, odbędzie się zebranie Polskiego Towarzystwa Podologiczno-Podiatrycznego. W planie spotkania przewidujemy:

  1. Wybory w strukturach Zarządu PTPP.
  2. Przedstawienie planów i celów PTPP na lata 2024/2028.
  3. Udzielanie absolutorium zarządowi, czyli zatwierdzanie i zaakceptowanie prowadzonych przez zarząd działań.
  4. Nowa kadencja – powoływanie i odwoływanie członków innych organów stowarzyszenia (zarząd, komisji rewizyjnej).
  5. Uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją.
  6. Sprawy organizacyjne: do zatwierdzenia wzór dyplomu PTPP dla członka indywidualnego; do zatwierdzenia wzór dyplomu PTPP dla członka wspierającego (Firma).
  7. Przyjmowanie nowych członków.
  8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu.

Termin: 26.11.2023 r.

Godziny: 12.00 – 17.00

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Wspólna, ul. Wspólna 56, Warszawa

Członków, którzy planują wzięcie udziału w zebraniu prosimy o potwierdzanie obecności na adres e-mail: [email protected]