Konferencja: „Amputacja to nie rozwiązanie! Wyzwania leczenia zespołu stopy cukrzycowej.”

„Amputacja to nie leczenie! Wyzwania leczenia zespołu stopy cukrzycowej” to konferencja, która odbyła się 20 czerwca w budynku G Kancelarii Sejmu, Warszawa przy ulicy Wiejskiej. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Podologiczno-Podriatycznego na zaproszenie Ireneusza Raś – prezes Centrum dla Polski oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Tematem konferencji były tematy związane ze skuteczną profilaktyką i leczeniem chorych dotkniętych zespołem stopy cukrzycowej. Zaprezentowano alternatywne metody postępowania oraz nowoczesne podejście do leczenia pacjentów.

Podczas konferencji przedstawiono opinie lekarzy, podologów oraz pacjentów wzywające do zdecydowanej zmiany postępowania w procesie leczenia osób dotkniętych tą chorobą a przedstawiciele Koalicji Polskiej przedstawią deklaracje zmian w tym zakresie.