W ocenie Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego wpis na listę biegłych sądowych powinien być poparty następującymi wytycznymi:

  • kandydaci nie pełnią stanowisk w Zarządzie Spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji czy innych podmiotów związanych z branżą podologiczną/podiatryczną lub profilaktyką zdrowia,  gdyż w naszej ocenie tego typu stanowiska i znajomość bezpośrednia lub kontakty zawodowo- gospodarcze pomiędzy osobami z branży może zaburzać obiektywną  ocenę wybranych przypadków i roszczeń;
  • obowiązkowo udokumentowane doświadczenie praktyczne w zakresie podologii min 10 lat;
  • obowiązkowo zdany egzamin państwowy potwierdzający kompetencje podologiczne pt. „Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej – FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych wyodrębniony w zawodzie Podolog 323014” w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych stosownie do regionu kandydata na biegłego  na min 90 – 95% praktyka i teoria; wyjątek od powyższego stanowią ukończone szkoły wyższe w Europie z tytułem podolog/podiatra;
  • nienaganna opinia kandydata poparta np. min. 100 deklaracjami od klientów;
  • zaświadczenie o niekaralności.