Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Podologicznego 24.04.17 r. godz. 15:00 – 20:00

– uchwalenie zmian w statucie PTP,
– uchwały w zakresie osobowości prawnej PTP,
– uchwały dotyczące zarządu PTP  i wyborów do zarządu,
– uchwały dotyczące celów statutowych PTP,
– zatwierdzenie nowego certyfikatu PTP na 2018 r. 
– streszczenie prac nad wnioskiem do MZ,
– powołanie zespołu do prac przy MZ,
– podsumowanie finansowe roku 2016, przedstawienie bilansu,
– ustalenie indywidualnych terminów spotkań roboczych w PTP.