Walne Zebranie Członków PTP – 07.12.14 r.

Zapraszamy członków PTP do zarezerwowania terminu 07.12.14 r. od godz. 17:00 do 19:30 na zebranie. Zgłoszenie obecności pod nr tel. 602 622 182 lub na email [email protected]. Zaznaczamy, że zebranie będzie miało charakter roboczy a nie naukowy.
miejsce spotkania: ul. Michałowicza 18;  lok. 2; 94-306 Łódź
godzina spotkania: 17:00 – 19:30
zapewniamy: serwis kawowy bez ograniczeń
Harmonogram Walnego Zebrania Członków PTP:
17:00 – rozpoczęcie zebrania
1. Podsumowanie roku finansowego Polskiego Towarzystwa Podologicznegoza 2014 rok.
2. Wnioskowanie oraz zatwierdzanie zmian w statucie Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
3. Wybory nowej siedziby zarządu Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
4. Planowanie zadań i celów rozwoju Polskiego Towarzystwa Podologicznegona lata 2015-2017.
5. Podział na grupy robocze w regionach.
19:30 – Zakończenie zebrania.

Wszystkie osoby, które do tego dnia spełnią wymagania zawarte w  § 15 pkt. 2 otrzymają na drodze uchwały status członka zwyczajnego wraz z  certyfikatem.

Ważne! Liczy się termin wpływu deklaracji i księgowania na koncie, a nie data wysłania! Musicie więc to zrobić wcześniej. Zarząd bowiem może podjąć uchwałę tylko w oparciu o posiadane informacje (dokumenty). Osoby, które nie zdążą będą musiały poczekać na status członka i certyfikaty do następnego zebrania Zarządu.

Zgodnie z § 15 pkt. 2 „status członka zwyczajnego otrzymuje osoba wymieniona w pkt. 1
w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji oraz po opłaceniu składki”

Wszystkie osoby, które wysłały deklarację oraz dokonały wpłaty informujemy, że zgodnie ze Statutem PTP na najbliższym zebraniu Zarządu zostanie podjęta uchwała o przyjęciu do PTP.
Osoby te otrzymają stosowne zaświadczenia.