Walne Zebranie Członków PTP – 27.04.14 r.

Zapraszamy członków do zarezerwowania terminu 27.04.14 r. od godz. 11:00 do 15:00 na zebranie w Łodzi. Zapisy pod nr tel. 602 622 182. Zaznaczamy, że zebranie będzie miało charakter roboczy a nie naukowy.
miejsce spotkania: ul. Piotrkowska 276; bud. B lok. 2; 90-361 Łódź
godzina spotkania: 11:00 – 15:00
zapewniamy: serwis kawowy bez ograniczeń
Harmonogram Walnego Zebrania Członków PTP:
11:00 – rozpoczęcie zebrania
1.Zatwierdzenie bilansu finansowego Polskiego Towarzystwa Podologicznego za 2013 rok.
2.Wnioskowanie oraz zatwierdzanie zmian w statucie Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
3.Wybory nowego zarządu Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
4.Planowanie zadań i celów rozwoju Polskiego Towarzystwa Podologicznego na 2014-2015 rok.
15:00 – zakończenie zebrania