Sprawozdanie z zebrania roboczego 13.04.2015

W dniu wczorajszym w ramach cyklicznie zaplanowanych i powtarzających się  spotkań, odbyło się kolejne robocze zebranie  Polskiego Towarzystwa Podologicznego.  Przedstawiamy wybrane projekty nad którymi pracujemy:

  1. Omówiono projekt minimalnych wymagań stawianych gabinetom podologicznym w Polsce. Fakt, że brak jest dedykowanych przepisów nie oznacza, że żyjemy w próżni prawnej. Posiłkując się obowiązującym polskim prawodawstwem, wymaganiami określanymi przez FIP – Międzynarodową Federację Podiatryczną, której PTP jest członkiem oraz własnymi doświadczeniami określono takie wymagania. Wkrótce zostaną one zamieszczone na stronie PTP. Każdy kto chce prowadzić gabinet podologiczny będzie już wiedział na co zwrócić szczególną uwagę i w co musi wyposażyć swoją placówkę. Osoba prowadząca temat: Paweł Stodulski.
  2. Przedstawiona została, wypracowana specjalnie dla potrzeb członków Polskiego Towarzystwa Podologicznego oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
    Wspólne rozmowy, negocjacje i ustalenia pomiędzy PTP, a firmami ubezpieczeniowymi dały ostatecznie oczekiwany od dawna rezultat. W ich wyniku PTP zdecydowało o współpracy z firmą MedLegalis, która pracowała ponad rok czasu z Allianz Polska S.A. nad projektem „UBEZPIECZENIE OC DEDYKOWANE DLA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PODOLOGICZNEGO”. Jest to pierwsza tego typu oferta ubezpieczeniowa na naszym krajowym rynku. Skorzystać z niej będą mogli tylko i wyłącznie członkowie PTP. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić OC nie będąc członkiem PTP, będzie musiał wpierw nim zostać. Wkrótce na stronie internetowej PTP przedstawimy tą ofertę. Osoba prowadząca temat: Ilona Vollmer.
  3. Przedstawiono wstępnie temat co do możliwości uzyskania przez PTP statusu organizacji pożytku publicznego. W toku dyskusji stwierdzono, że temat ten będzie monitorowany i zgłębiany, ale z uwagi na dość skomplikowane jego wdrożenie zostanie na razie przesunięty i ewentualnie wprowadzony w późniejszym czasie. Osoba prowadząca temat: Iza Skrabińska.
  4. PTP cały czas prowadzi działania zmierzające do oznaczenia naszego zawodu symbolem „s” co pozwoli na uwzględnienie go w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (kształcenia realizowanego w oparciu o podstawię programową i egzaminy państwowe). Została w tym celu opracowana niezbędna dokumentacja. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zawodów szkolnictwa zawodowego – poszukujemy firmy, która zbierze informacje o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu.  Osoby prowadzące temat:   Ilona Vollmer, Izabela Skrabińska; Katarzyna Zawadzka, Agnieszka Reif; Iga Misiak Stodulska; Magdalena Hafezi-Chojecka; Marta Musioł.
  5. Nasz przedstawiciel w FIP, został zobligowany do podjęcia rozmów z bliźniaczymi towarzystwami z innych krajów w sprawie bezkosztowej wymiany, udostępniania materiałów edukacyjnych pomiędzy naszymi towarzystwami. W planach podczas nadchodzącego spotkania w Atenach  rozmowy dotyczące listu z Międzynarodowej Federacji Podiatrycznej do ministra właściwego w Polsce. Osoba prowadząca: Piast Górny.
  6. Potwierdziliśmy termin Walnego Zebrania wraz z organizacją jeszcze w 2015 roku sesji podologicznch „Profilaktyka stóp diabetyka w gabinecie podologicznym”. Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Naczyniowej wraz z Polskim Towarzystwem Podologicznym podczas Międzynarodowej Konferencji w dniach 5-7 listopad (miasto Poznań). Opłata dla członków PTP podologów 150,00 zł; dla podologów niezrzeszonych 250,00 zł. (Opłata obejmuje udział w całym zjeździe oraz w warsztatach, posiłki, kolacja.) W programie opis ciekawych przypadków, najnowsze doniesienia naukowe dotyczące określonych metod leczenia, pielęgnacji, warsztaty. Szczegółowy program w kolejnych komunikatach. Osoba odpowiedzialna za merytoryczny aspekt tematu: Ilona Vollmer
  7. Podczas spotkania określiliśmy zakres merytorycznych korzyści wynikających ze współpracy PTP z naszym nowym członkiem wspierającym: LunulaLaser