Konferencja Stopa Cukrzycowa w Poznaniu

Organizujemy w 2015 roku sesje podologiczne „Profilaktyka stóp diabetyka w gabinecie podologicznym”. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Naczyniowej wraz z Polskim Towarzystwem Podologicznym zapraszają Państwa do rezerwacji terminu na Międzynarodową Konferencję w dniach 5-7 listopad (miasto Poznań).

stop amputacjom

Opłata dla członków PTP podologów 150,00 zł; dla podologów niezrzeszonych 250,00 zł. (Opłata obejmuje udział w całym zjeździe oraz w warsztatach, posiłki, kolacja)

programie opis ciekawych przypadków, najnowsze doniesienia naukowe dotyczące określonych metod leczenia, pielęgnacji, warsztaty. Szczegółowy program w kolejnych komunikatach.

Z pozdrowieniami,
Koordynator i opiekun merytoryczny w zakresie podologii
spec. ds. zdrowia publicznego Ilona Vollmer
[email protected]