Uczestnictwo PTP w ŚWIATOWYM KONGRESIE PODIATRYCZNYM

  • 1200 uczestników z ponad 30 krajów zrzeszonych w FIP,
  • 8 sesji plenarnych, na których dyskutowano najważniejsze kwestie,
  • 30 warsztatów prowadzonych przez najbardziej znanych specjalistów,
  • 28 sesji plakatowych obrazujących najpoważniejsze choroby,
  • 55 wystawców, prezentujących ostatnie innowacje w zakresie podiatrii
    oraz podologii,

to liczby prezentujące zakres spotkania zorganizowanego w ramach FIP w Rzymie przy bliskiej współpracy Włoskiego Towarzystwa Podologicznego, które odbyło się 19.10.2013 roku.

rys. 1.  Podział paneli dyskusyjnych na tematy.

Jest to wydarzenie o nadzwyczajnej wadze, które jest podwaliną do określania punktów zwrotnych w rozwoju badań, analiz, doświadczeń oraz technik stosowanych w podiatrii i podologii.

 

rys. 2.  Ilość prezentacji w poszczególnych panelach dyskusyjnych.

Organizacja kongresu w Rzymie, to prezentacja drogi jaką przeszła FIP
a przede wszystkim podologia we Włoszech.

Spotkanie było także platformą do wymiany informacji co dzieje się w innych towarzystwach podologicznych na całym świecie i co najważniejsze prezentacją innowacji w zakresie diagnostyki, prewencji rehabilitacji oraz roli podiatrii i podologii w systemie zdrowia w poszczególnych krajach.

Zmiany społeczne związane ze starzeniem się społeczeństwa, wzrostem zachorowań na cukrzycę i związane z tym komplikacje w obrębie stopy, zmiana stylu życia – ilość dzieci grających w piłkę nożną, wzrost zainteresowania bieganiem, uleganie trendom mody w zakresie obuwia – powodują wzrost zainteresowania podologią i podiatrią.

Podczas ceremonii otwarcia Prezydent FIP, Joseph Caporusso oraz Mauro Montesi, prezydent Włoskiego Towarzystwa Podologicznego przywitali wszystkich zgromadzonych i podziękowali za przybycie.

Ziparo Vincent, Dziekan Uniwersytetu Medycznego, wraz z komentarzami dostarczonymi przez Pana Sapienza, speakera spotkania, omówili sytuację
oraz problemy podologów i podiatrów.  Podkreślali oni wagę wzajemnych relacji pomiędzy podologami, która ma doprowadzić do poprawy rozpoznawalności podologii w społeczeństwie.

Z tego też powodu zwrócono uwagę na międzynarodowy kontekst braku – również we Włoszech – kultury, która wzmacniała by rolę jaką odgrywa i podiatra w systemie ochrony zdrowia.

Tematy dyskutowane podczas konferencji od deformacji stóp, dermatologii geriatrycznej, zapobieganiu ZSC, zastosowanie laserów, biopsje skóry, by wymienić tylko niektóre ze spraw, potwierdzają rolę jaką odgrywa takie spotkanie nie tylko
w rozwoju podologii , ale również zainteresowaniu ludzi, którzy powinni skorzystać
z usług podologa.

3 dni konferencji były pełne wrażeń oraz nowej wiedzy, która została przekazana podczas licznych spotkań.

Wszyscy z zainteresowaniem wyczekują następnego spotkania połączonego
z konferencją oraz wystawą w Montrealu w 2016 roku.

Niecałe 2 miesiące temu nowo wybrany Zarząd FIP z nowym Prezydentem Panią Carin Haemels. Zajął się on od razu organizacją przygotowań do tego wielkiego wydarzenia. Ponadto dokonano przeglądu wszystkich komitetów działających przy FIP w celu dalszego aktywowania ich działań na rzecz podologii międzynarodowej.

FIP przygotowuje się do następnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w maju 2015 roku w Atenach.

Z pozdrowieniami,

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego

board 1 dinner 2 enterprises 2 rys 1 rys 2 workshop