Spotkanie robocze Polskiego Towarzystwa Podologicznego 08.02.2016

IMG_2654[1]W poniedziałek, 8-go lutego miało miejsce kolejne spotkanie robocze Polskiego Towarzystwa Podologicznego. Ku naszemu miłemu zaskoczeniu wreszcie w większym gronie.

Czym się zajmowaliśmy tym razem ?

·         Część z przybyłych osób przekazała zbierane od pewnego czasu podpisy pod petycją dotyczącą legislacji zawodu Podolog. Przypominamy, że obecnie zbieramy je od pracowników ochrony zdrowia – zawód podolog potrzebuje poparcia lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów itp. Po ich zebraniu PTP wystosuje kolejne pismo do Ministerstwa.

Jeśli chcecie pomóc to zachęcamy i zapraszamy do kontaktu w tej sprawie z PTP (tel. 602 622 182 , e-mail: [email protected]). Konieczne jest formalne pobranie odpowiednich materiałów (tabele, umowa itp.)  

·         Omówiliśmy propozycję udziału Polskiego Towarzystwa Podologicznego w planowanej na 24-25 czerwca sesji podologicznej mającej się odbyć w Zakopanem, w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy zaproszeni i że będziemy mieli po raz kolejny okazję.

·         Do końca spotkania nie udało się uzgodnić jednomyślnego stanowiska w zakresie formy, sposobu wyraźnego rozdzielenia prelekcji osób występujących z ramienia PTP w stosunku do innych, niezrzeszonych w naszym Towarzystwie.

·         Pod koniec 2015 roku PTP spisało standardy jakie wedle naszej oceny powinien spełniać gabinet podologiczny. Tym razem, podjęto decyzję o stworzeniu i spisaniu kanonu kompetencji – umiejętności polskiego podologa wg europejskich standardów pracy. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za to zadanie i określono ramy czasowe dla realizacji tego zadania.

Wiemy w jakim układzie prawnym przyszło nam niestety funkcjonować. Brak uwarunkowań prawnych powoduje ogromne spłycenie postrzegania roli i obowiązków jakie powinniśmy stawiać przed naszym zawodem. Dziś niestety sytuacja jest taka, że każdy może się nazwać podologiem. Mówi się, że rynek to zweryfikuje. My nie chcemy jednak na to czekać. Przedstawimy Wam wobec tego wkrótce wytyczne dotyczące  polskiego podologa, a właściwie określimy umiejętności jakie powinien posiadać. Zapewniamy jednocześnie w tym miejscu, że wzięte zostaną pod uwagę wzorce określane przez FIP, ale także musi ta wiedza byś skorelowana z naszymi krajowymi warunkami i możliwościami.

·         Najwięcej czasu poświęcono przedstawieniu i omówieniu pierwszej tego typu pracy służącej kształtowaniu i edukowaniu – Pani Prezes przedstawiła swoją autorską prezentację multimedialną, a którą członkowie PTP będą mogli pobrać i wykorzystywać w swojej bieżącej działalności edukacyjnej. Prezentacja ukierunkowana jest na osoby chore na cukrzycę lub osoby z grupy ryzyka. PTP chcąc realizować swoją edukacyjną rolę, chce udostępnić nieodpłatnie członkom PTP taki właśnie materiał. Jest to pierwszy tego materiał, ale nie ostatni J

Dyskusja była zażarta. I tylko autorka prezentacji milczała … Ostatecznie to i owo poprawiono i wkrótce zostanie ten materiał upubliczniony na oficjalnej stronie internetowej PTP. Dostęp do tego materiału będą mieli tylko i wyłącznie członkowie PTP. Zainteresowanych szkoleniem z pobranego materiału zapraszamy 04.04.16 r. o godz. 17:00 -19:00 po zapisie na e-mail: [email protected].

Zapraszamy na zebranie robocze w terminie 04.04.16 r. od godz. 15:00 do 17:00.