Spotkanie FIP na Malcie

Międzynarodowa Federacja Pediatrów – FIP, jak co roku wraz z członkami z całego świata, spotyka się na corocznym generalnym zebraniu, które tym razem miało miejsce w terminie 30 i 31 maja 2022 na Malcie.

Głównym celem spotkania było omówienie planów Federacji na nadchodzące lata oraz powołanie nowego prezydenta i członków FIP. Częścią FIP jest ECP (European council of Podiatry) a w skład 5 osobowej komisji wchodzi reprezentantka Polski – Edyta Falińska (Podiatra).

ECP w swoich planach ma nie tylko usystematyzowanie kształcenia w Europie, ale także edukację i promocję kształcenia Podiatrii jako zawodu medycznego z jednolitymi uprawnieniami. Parlament EU w pełni popiera działania ECP i w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie, w którym komisja EPC wraz z przedstawicielami parlamentu EU będzie wspólnie naradzać się, jak kształtować i ujednolicić kształcenie podologów i podiatrów w Europie.

Miejmy nadzieję, że ciężka praca FIP w przyszłości przyniesie pożądane efekty nie tylko dla przyszłego personelu, ale przede wszystkim dla pacjentów.