Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki i terapii zmian patologicznych w obrębie stóp w ramach praktyki podologicznej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 12 maja 2019 roku na adresy: [email protected] oraz [email protected].

Informacja na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia

Do pobrania:

Pismo Ministra Zdrowia: http://www.kwalifikacje.gov.pl/images/downloads/og%C5%82oszenia_konsultacje/Ministerstwo_Zdrowia/2/pismo_przewodnieskan-skompresowany-min.pdf

Wniosek_-podolog

Form._do_konsultacji_środowiskowych_PODOLOG