POLSKIE FORUM ZMIENIAJMY CUKRZYCĘ

Na prośbę PFED braliśmy udział w I Forum Zmieniamy Cukrzycę w Warszawie.

W konferencji wzięli udział:

– przedstawiciele organizacji zajmujących się problemami z cukrzycą z Danii – kraju, który w UE

ma najbardziej zaawansowane oraz efektywne narzędzia do walki z problemem cukrzycy

– przedstawiciele Parlamentu Europejskiego – przedstawiciele rządu i MZ RP oraz konsultant krajowy

– przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

– przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się cukrzycą

– przedstawiciele służby zdrowia.

Poniżej prezentujemy Państwu przedstawioną przez niego krótką relację z konferencji oraz wnioski pokonferencyjne.

 

Według danych statystycznych przedstawionych na forum w Polsce jest ponad 2 mln zdiagnozowanych chorych na cukrzycę. Nieznana jest liczba tych, u których choroba nie została wykryta, ale szacunki mówią, że w 2020 będzie w Polsce około 3- 3,5 mln osób chorych na cukrzycę.

 

Ważne jest, by już teraz na ten temat rozmawiać i szukać sposobów prewencyjnych by zatrzymać rozwój liczby chorych. Dobrą platformą na tego typu działania jest polska prezydencja w UE.

Celem Polski w tym zakresie byłoby wypracowanie europejskiego standardu radzenia sobie z cukrzycą.

Zadanie główne to przebudowa świadomości obywateli i temu mają słyżyć programy celowe MZ.

 

Prof. Strojek (konsultant krajowy) wspomniał w swojej wypowiedzi o problemie stopy cukrzycowej oraz danych statystycznych dotyczących liczby amputacji i pacjentów z powikłaniami. Była to jedyna osoba, która postawiła problem stopy cukrzycowej tak wysoko.  Profesor podał  przyczyny problemów z leczenie stopy cukrzycowej. Jako główną przyczynę wymienił problem ograniczenia dostępu do leczenia. Dotyczy to zarówno braku placówek, gdzie interdyscyplinarnie można zająć się sprawą stopy cukrzycowej,

jak i nieodpowiednią strukturą w leczeniu. Zbyt wiele czasu na początkową fazę cukrzycy zajmuje się specjalistom – tym zajmować się powinni lekarze pierwszego kontaktu. Profesor Strojek zakcentował

też kwestie prewencji i edukacji. Na tym polu jest bardzo wiele do zrobienia. Wypracować i wdrożyć

w życie trzeba standardy badań przesiewowych. Mamy już programy pilotażowe, które trzeba teraz rozszerzyć na cały kraj.

 

Goście zagraniczni przedstawili ich rozwiązania, które są bardzo interesujące, a co najważniejsze skuteczne. Polski rząd oraz organizacje pozarządowe intensywnie zajmą się pracami nad możliwościami wprowadzenia tych rozwiązań w Polsce. Ponadto wskazywali na to, by zainteresować problemem władze krajowe za pomocą interpelacji pisanych do posłów w wielu regionach kraju. Taki sposób pozwala

na zwrócenie uwagi na ważność probelmu.

 

Podczas konferencji przedstawiona została deklaracja dotycząca powołania Rady Eksperckiej

ds. cukrzycy jako sposób na rozwiązanie problemów omówionych na konferencji.

 

W części poświęconej wolnym wnioskom nasz przedstawiciel zabrał głos i zaakcentował raz jeszcze ważność stopy cukrzycowej w kompleksowym podejściu do rozwiązywania problemu jakim jest cukrzyca w Polsce. Mówił o konieczności pracy w zespołach interdyscyplinarnych ds. stopy cukrzycowej, ułatwieniu dostępu, edykacji lekarzy pierwszego kontaktu, oraz kształceniu specjalistów.

 

Jednym z ważniejszych efektów naszego udziału w Forum jest nawiązanie licznych kontaktów

oraz propozycje wspólnych działań. Planujemy nawiązać kontakt z zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz podologii. Doświadczenie innych państw podpowiada, iż potrzebujemy współpracy różnych środowisk takich jak: lekarze, politycy, organizacje pacjentów, i wielu innych.

 


 

Więcej na temat Forum znajdziecie tutaj:

Polskie Forum Zmieniające Cukrzycę – www.pfed.org.pl