POLSKIE FORUM ZMIENIAJMY CUKRZYCĘ

Na prośbę PFED braliśmy udział w I Forum Zmieniamy Cukrzycę w Warszawie.

W konferencji wzięli udział:

– przedstawiciele organizacji zajmujących się problemami z cukrzycą z Danii – kraju, który w UE

ma najbardziej zaawansowane oraz efektywne narzędzia do walki z problemem cukrzycy

– przedstawiciele Parlamentu Europejskiego – przedstawiciele rządu i MZ RP oraz konsultant krajowy

– przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

– przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się cukrzycą

– przedstawiciele służby zdrowia.

Poniżej prezentujemy Państwu przedstawioną przez niego krótką relację z konferencji oraz wnioski pokonferencyjne.

 

Według danych statystycznych przedstawionych na forum w Polsce jest ponad 2 mln zdiagnozowanych chorych na cukrzycę. Nieznana jest liczba tych, u których choroba nie została wykryta, ale szacunki mówią, że w 2020 będzie w Polsce około 3- 3,5 mln osób chorych na cukrzycę.

 

Ważne jest, by już teraz na ten temat rozmawiać i szukać sposobów prewencyjnych by zatrzymać rozwój liczby chorych. Dobrą platformą na tego typu działania jest polska prezydencja w UE.

Celem Polski w tym zakresie byłoby wypracowanie europejskiego standardu radzenia sobie z cukrzycą.

Zadanie główne to przebudowa świadomości obywateli i temu mają słyżyć programy celowe MZ.

 

Prof. Strojek (konsultant krajowy) wspomniał w swojej wypowiedzi o problemie stopy cukrzycowej oraz danych statystycznych dotyczących liczby amputacji i pacjentów z powikłaniami. Była to jedyna osoba, która postawiła problem stopy cukrzycowej tak wysoko.  Profesor podał  przyczyny problemów z leczenie stopy cukrzycowej. Jako główną przyczynę wymienił problem ograniczenia dostępu do leczenia. Dotyczy to zarówno braku placówek, gdzie interdyscyplinarnie można zająć się sprawą stopy cukrzycowej,

jak i nieodpowiednią strukturą w leczeniu. Zbyt wiele czasu na początkową fazę cukrzycy zajmuje się specjalistom – tym zajmować się powinni lekarze pierwszego kontaktu. Profesor Strojek zakcentował

też kwestie prewencji i edukacji. Na tym polu jest bardzo wiele do zrobienia. Wypracować i wdrożyć

w życie trzeba standardy badań przesiewowych. Mamy już programy pilotażowe, które trzeba teraz rozszerzyć na cały kraj.

 

Goście zagraniczni przedstawili ich rozwiązania, które są bardzo interesujące, a co najważniejsze skuteczne. Polski rząd oraz organizacje pozarządowe intensywnie zajmą się pracami nad możliwościami wprowadzenia tych rozwiązań w Polsce. Ponadto wskazywali na to, by zainteresować problemem władze krajowe za pomocą interpelacji pisanych do posłów w wielu regionach kraju. Taki sposób pozwala

na zwrócenie uwagi na ważność probelmu.

 

Podczas konferencji przedstawiona została deklaracja dotycząca powołania Rady Eksperckiej

ds. cukrzycy jako sposób na rozwiązanie problemów omówionych na konferencji.

 

W części poświęconej wolnym wnioskom nasz przedstawiciel zabrał głos i zaakcentował raz jeszcze ważność stopy cukrzycowej w kompleksowym podejściu do rozwiązywania problemu jakim jest cukrzyca w Polsce. Mówił o konieczności pracy w zespołach interdyscyplinarnych ds. stopy cukrzycowej, ułatwieniu dostępu, edykacji lekarzy pierwszego kontaktu, oraz kształceniu specjalistów.

 

Jednym z ważniejszych efektów naszego udziału w Forum jest nawiązanie licznych kontaktów

oraz propozycje wspólnych działań. Planujemy nawiązać kontakt z zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz podologii. Doświadczenie innych państw podpowiada, iż potrzebujemy współpracy różnych środowisk takich jak: lekarze, politycy, organizacje pacjentów, i wielu innych.

 


 

Więcej na temat Forum znajdziecie tutaj:

Polskie Forum Zmieniające Cukrzycę – www.pfed.org.pl

Spotkanie 20.08.2011 w Warszawie

20 sierpnia w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu oraz członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Podologicznego.

 

Zapraszamy na fotoreportarz na naszej stronie na facebooku –> POLSKIE TOWARZYSTWO PODOLOGICZNE www.ptp-podologia (Albumy)

 

 

Jednocześnie chcemy bardzo podziekować p. Wojciechowi Pyzik właścicielowi Ogólnopolskiego Centrum Kosmetologicznego Pianistów 2 Warszawa
(oraz Absolut, Aquatonale, eKosmetyczki – Wrocław) za udostępnienie sal wykładowych!

 

 

 

Zapraszam serdecznie na spotkanie członków założycieli w dniu 20.08.11 r. od godz. 10:00 – czas zakończenia bez ograniczeń.

Spotkanie odbędzie się w budynku ul. Pianistów 2 Warszawa (od ul. Ks. Chrościskiego).

 

Jednocześnie zapraszamy wszystkich nowych członków i zainteresowanych członkostwem
na spotkanie, w tym samym miejscu  od godz. 12:00 do 15:00.

Będzie to czas w którym nowym zainteresowanym możemy rozdzielić nowy zakres obowiązków. Natomiast potencjalni „członkowie” zastanawiający się nad przystąpieniem do PTP, będą mieli okazję bezpośredniego poznania wszystkich członków, którzy już działają w PTP.

 

 

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y

wszystkich sympatyków, członków, sponsorów oraz zastanawiających się nad członkostwem

w P O L S K I M  T O W A R Z Y S T W I E  P O D O L O G I C Z N Y M

do udziału w Zebraniu Towarzystwa

„Nie zastanawiaj się – postaw stopy na FIP Międzynarodową Federację Podologów”,

które będzie miało miejsce

w dniu 20.08.11 r. od godz. 12:00 do godz. 15:00

w budynku ul. Pianistów 2 Warszawa (od ul. Ks. Chrościskiego).

 

Wszelkie informacje dotyczące zebrania oraz zapisy udzielamy pod nr telefonu 602 622 182

 

 

Plan Zebrania Towarzystwa Podologicznego:

 

1. przedstawienie Zarządu,

2. cele i zadania na rok 2011,

3. przedstawienie terminarza i miejsc kolejnych zebrań, wykładów, konferencji, targów

4. omówienie korzyści z przystąpienia do FIP,

5. omówienie przygotowań do seminarium podologicznego (30.11.2011 r. w Warszawie),

6. do czego zmierza proces legislacji zawodu podologa w Polsce,

7. zapisy nowych członków,

8. rozdzielenie zadań na zainteresowanych pracą non profit,

9. przerwa kawowa,

10. podsumowanie zebrania.

 

Zapraszamy,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego

 

Serdecznie pozdrawiam,

Ilona Vollmer, Wiceprezes

 

W załączeniu ulotka w pdf oraz przesyłam treść do zamieszczania przez Państwa na różnych forach, tablicach ogłoszeń itd.

 

Śląskie Spotkania Kosmetyczne – Październik 2011

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z Polskim Towarzystwem Podologicznym podczas Śląskiech Spotkań Kosmetycznych w Katowicach – 11 październik 2011

 

W programie między innymi:

 

13:00 – 14:00  –  Przyczyny wrastających paznokci i metody ich korygowania – Justyna Jankowska

 

14:00 – 15:30 POLSKIE TOWARZYSTWO PODOLOGICZNE
plan wystąpień:
14:00 – 14:05 – przedstawienie Zarządu PTP
14:05 – 14:25 – Proces legislacji zawodu podologa na przykładzie Niemiec  – Magdalena Hafezi – Chojecka

14:25 – 15:00 – Uwaga na procedury podczas badań przesiewowych stopy cukrzycowej –  Justyna Kapuściok

15:00 – 15:20 – Edukacja klienta podczas podstawowego wywiadu pedicure w salonie kosmetycznym  –  Justyna Jankowska

15:20 – 15:30 – Polskie Towarzystwo Podologiczne cele i ich realizacja – Ilona Vollmer

15:45 – 17:45 wykład p. Magdaleny Hafezi – Chojeckiej

15:45 – 16:30 Procedury podstawowego pedicure w salonie kosmetycznym

16:30 – 17:00 Dobór frezów, frezarek podczas specjalistycznej pielęgnacji stóp

17:00 – 17:45 Ortozy –  jako profilaktyka deformacji palców

14 -15 maj 2011 XXIII Międzynarodowy Kongres LNE & SPA

14-15 maja 2011 odbył się XXIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES I TARGi KOSMETYCZNe LNE & SPA w Krakowie. Podczas targów mieliśmy okazję spotkać się z osobami zainteresowanymi problematyką podologiczną. Odbyło się wiele interesujących rozmów, nawiązaliśmy wiele ciekawych kontaktów. W trakcie kongresu zaprezentowany wykład dotyczący stopy cukrzycowej wywołał burzliwą dyskusję. Wszystkim, którzy dzielili się z nami swoimi uwagami – serdecznie dziękujemy i zapraszamy do zaangażowania się w działalność Towarzystwa.

 

Korzystając z okazji bardzo dziękujemy też wszystkim zaangażowanym w przygotowania do kongresu podologicznego podczas targów na LNE&SPA