Uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne zostało poproszone o przesłanie ewentualnych uwag do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pod numerem UD 328 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355717


W odpowiedzi Zarząd wraz z Członkami przekazał następujące uwagi do projektu Ministerstwa Zdrowia.