Forum Leczenia Ran 2021

W imieniu Zarządu PTPP, uprzejmie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do objęcia patronatem honorowym Forum Leczenia Ran w terminie 04.09.21 r. IV FLR Zakopane oraz możliwość udziału w panelu dyskusyjnym podczas Forum.

Polskie Towarzystwo Podologiczno-Podiatryczne brało aktywny udział w debacie:
Rola pielęgniarki, podologa i podiatry w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej„.

Prowadzenie: mgr Zuzanna Konrady, mgr Elżbieta Szkiler

Paneliści:

 • Mgr Zuzanna Konrady – pielęgniarka,
 • Mgr Elżbieta Szkiler – pielęgniarka,
 • Dr Katarzyna Malinowska – pielęgniarka,
 • Mgr Anna Mirosz – pielęgniarka,
 • Mgr Bogmiła Aziewicz-Gabis – pielęgniarka,
 • Monika Marglewska– podolog

Paneliści reprezentujący Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne:

 • Mgr Ilona Vollmer sp. ds. zdrowia publicznego
 • Mgr Edyta Falińska – podiatra,
 • Mgr Piotr Bielawski – podolog,
 • Mgr Renata Uśniacka-Jones podiatra.

Zakładane cele panelu dyskusyjnego:

 • aspekty współpracy w modelu interdyscyplinarnym,
 • omówienie roli i granic kompetencji zawodowych w procedurach opieki i pielęgnacji pacjenta w świetle obowiązującego prawa i obecnych realiów formalnych
 • wytyczne postępowania interdyscyplinarnego.

Szczegółowy opis modułów dyskusyjnych:

MODUŁ I. (wprowadzenie) Przedstawienie programu panelu dyskusyjnego i cele dyskusji

MODUŁ II. (wykład) Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej

MODUŁ III. Rola podologa w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej

MODUŁ IV. Rola podiatry w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej

MODUŁ V. Procedury diagnostyki, terapii i edukacji pacjenta – algorytmy i wytyczne wczesnej oraz wtórnej profilaktyki ZSC – omówienie dokumentu

MODUŁ VI. Omówienie roli i granic kompetencji zawodowych w świetle obowiązującego prawa

Wspólna dyskusja panelistów i uczestników, Q&A