Wszystkie osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Podologicznego prosimy o pobranie i wypełnienie deklaracji członkowskiej (formularz w dole strony) oraz przesłanie jej
na adres Towarzystwa oraz dokonanie opłat na podane poniżej konto.

PRZELEW
Polskie Towarzystwo Podologiczne
Michałowicza 18
94-306 Łódź
Konto wpłaty w PLN: mBank 61 1140 2004 0000 3502 7540 2681

Konto wpłaty w EURO: mBank 30 1140 2004 0000 3112 0331 0091

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, adres kontaktowy, oraz za co jest to opłata, np. wpisowe, składka członkowska za rok 2016)

Opłata wpisowa dla nowych członków wynosi 30 zł.
Wysokość składki dla członka zwyczajnego wynosi 140 zł rocznie.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Druki deklaracji do pobrania poniżej.

Deklaracje prosimy wypełniać CZYTELNIE!!! Osoby, które wypełniają deklaracje odręcznie proszone są o stosowanie liter drukowanych, szczególnie doczyty to danych kontaktowych.

Nieczytelne napisanie imienia, nazwiska, adresu i emaila uniemożliwia nam kontakt z Państwem!
Pobierz Deklarację Członkowską PTP