1. Certyfikat

Pytanie:

Wypełniłam i wysłałam deklarację członkowską, wpłaciłam opłatę wpisową oraz składkę roczną na koto PTP ale nie otrzymałam certyfikatu. Dlaczego?

Odpowiedź:

Certyfikat Członkowski może otrzymać tylko osoba posiadająca status członka PTP.

Zgodnie z § 15 pkt 2 status członka zwyczajnego otrzymuje osoba wymieniona w pkt. 1 Statutu
w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji oraz po opłaceniu składki.

Oznacza to, że każdy kto wysłał deklarację członkowską oraz uiścił opłaty musi poczekać na najbliższe zebranie Zarządu i uchwałę dotyczącą jego przyjęcia. Osoby, które na drodze uchwały zostaną przyjete w poczet członków zostaną o tym fakcie powiadomione.