Szanowni Państwo,

poniżej chcielibyśmy opisać w paru słowach Zebranie Nadzwyczajne członków Polskiego Towarzystwa Podologicznego z dnia 03.10.2016 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego otworzył Zebranie sprawdzając obecność uczestników. Na spotkanie przyjechali aktywni członkowie z Łodzi, Sieradza, Poznania, Prudnika i Warszawy.

Zarząd przedstawił sprawozdanie z  pracy wykonanej od ostatniego Walnego Zebrania, które odbyło się w czerwcu 2016 r. w Zakopanem.

Zgodnie z deklaracją z 2014 r. Kiedy to Zarząd wskazywał możliwość poszerzenia obecnego Składu Zarządu o ustaloną w trakcie kolejnych zebrań liczbę zainteresowanych i aktywnych członków PTP. Tym samym podczas obecnego zebrania wprowadzono propozycję następujących zmian w obsadzie stanowisk w zarządzie.

Prezes:

Magdalena Hafezi-Chojecka,  B.Sc., dypl. podolog, absolwentka Steinbeis-Hochschule Berlin

Wiceprezes:

Katarzyna Zawadzka, fizjoterapeuta, spec. ds. podologii

Wiceprezes ds. finansowych:

Ilona Vollmer, manager zdrowia, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Członkowie zarządu:

Piast Górny, export manager

Izabela Skrabińska, spec. ds. podologii

Paweł Stodulski, członek PTP, absolwent Politechniki Szczecińskiej

Komisja rewizyjna w składzie:

przewodnicząca: Agnieszka Reif – pielęgniarka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, spec. ds. podologii

Iga Misiak Stodulska – pielęgniarka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, spec. ds. podologii

Marta Musioł – pielęgniarka, absolwentka Państwowej Wyższej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu, spec. ds. podologii

Asystent zarządu

Aleksandra Izydorczyk – fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W trakcie zebrania jednogłośnie zaakceptowano kontynuację korespondencji z Ministerstwem Zdrowia. Przedstawiono wniosek o spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie legislacji zawodu podolog. Jest to główny cel, jaki zarząd PTP wyznaczył sobie. Rozpatrując potrzebę kontynuowania działań na rzecz legislacji zawodu podolog, po wejściu w życie z dniem 01.01.2015 r. rozporządzenia  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.). Od 2014 roku Członkowie zarządu odpowiedzialni są – zgodnie z deklaracją – za wskazywanie konieczności rejestracji zawodu na terenie naszego kraju. W związku z tym we wniosku do Ministerstwa Zdrowia umieszczone zostały informacje o różnych systemach kształcenia w dziedzinie podologii i podiatrii, uszeregowane zgodnie z czterema standardami kompetencji.

Na przełomie 2016/2017 planowane jest podjęcie korespondencji z przedstawicielami władz szkół kształcących w Polsce w specjalizacji podologia oraz organizacja wspólnego spotkania tych osób z Zarządem PTP. Planowane spotkanie miałoby mieć charakter poznawczy, a jego celem – wskazania na  możliwości ujednolicenia  standardów kształcenia podologicznego w Polsce

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom członków PTP, członkowie Zarządu obligatoryjnie zobowiązali się do przetłumaczenia kolejnego wydania Newslettera FIP na język Polski. Ukazuje się on pod nazwą: „footsteps” i zawiera wiadomości redagowane przez prezydenta FIP,  informacje o nowościach w stowarzyszeniach członkowskich, ogólne raporty dotyczące FIP-IFP i jego akcji.

Zarząd potwierdził na nadchodzący rok 2017 organizację dwóch wydarzeń połączonych z Walnym Zebraniem  w terminie I: 03.06.17 r.  miasto Warszawa (do potwierdzenia); termin II: 2.10.17 r. miasto Łódź (do potwierdzenia). Od czasu pierwszej Konferencji, która odbyła się w 2011 r., mamy nadzieję, iż spotkania te będą największym „świętem  podologów”, którzy spotykają się jako koledzy po fachu, doświadczeni razem z początkującymi.

W planach znalazło się także zorganizowanie w terminie 03.06.17 r. szkolenia dla członków PTP przez zaproszonych przez Zarząd PTP podiatrów. Szkolenie dla członków opłacających regularnie składki będzie sfinansowane z funduszy PTP. Natomiast sama rejestracja uczestnictwa w szkoleniu będzie zorganizowana za symboliczną opłatą.

Zebrania Nadzwyczajne o charakterze roboczym organizowane będą regularnie co dwa miesiące w pierwszy poniedziałek danego miesiąca w następujących dniach:   termin I i II – 06.02.17 r.; 03.04.16 r. miasto Łódź godz. 15:00 – 17:00; terminy III: 05.06.17 r.;.- miasto Warszawa; termin IV – 2.10.17 r. – miasto do potwierdzenia.

Dodatkowo od dnia 03.10.16 r.  w celu, przyspieszenia i usprawnienia działań PTP wprowadziliśmy regularne dwa zebrania robocze w danym miesiącu na Skype. Mają one charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć członkowie chcący zaangażować się w prace non-profit w PTP. Najbliższy termin spotkania 17.10.16 r. godz. 20:30.

Opracowany został tekst, w którym PTP radzi „Jak zapobiegać Zespołowi Stopy Cukrzycowej”. Ulotka jest już w trakcie redagowania i będzie miała charakter edukacyjno-informacyjny. Ma ona na celu ułatwienie nawiązywania kontaktu z pacjentami i lekarzami.

W planach na przełomie 2016/2017 Zarząd PTP zamierza dotrzeć do posłów na Sejm, aby przekazać im wniosek o potrzebie legislacji zawodu podolog. W wniosku wskazano, iż jest to niezbędne zarówno dla pacjenta/klienta gabinetu podologicznego, jak i dla przyszłych i obecnych absolwentów specjalizacji podologia w Polsce.

PTP poszukuje aktywnej osoby, która chciałaby się zaangażować w zbieranie materiałów edukacyjnych na potrzeby strony PTP.

Z przyjemnością kierujemy słowa podziękowania do wszystkich członków wspierających zaangażowanie zarządu PTP. Oczywiście życzylibyśmy sobie, aby  całe nasze zrzeszenie zawodowe nadal powiększało liczbę zaangażowanych członków w ramach podejmowania działań takiego rodzaju. Zarząd PTP będzie dążył do zwiększenia ilości członków, co pozwoli na sprawniejsze realizowanie celów i oczekiwań podologów w Polsce.

Z poważaniem, Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego