Walne Zebranie członków PTP -2019

Termin 04.03.2019 r. godz. 17.00 – 18.30

Udzielenie absolutorium zarządowi, czyli zatwierdzanie i zaakceptowanie prowadzonych przez zarząd działań na lata 2019/2020. Zmiana nazwy. Odwoływanie członków i przyjmowanie nowych. Bilans za rok 2018.

Planujesz przyjazd. zapisz się [email protected]