WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTP – 2018 r.

termin I 12.05.2018 r. godz. 15.00 – 17.00 (odwołane)
termin II 02.07.2018 r. godz. 15.00 – 17.00 (odwołane)
Przedstawienie planów i celów PTP na lata 2018/2019.
Uchwały dotyczące statutu PTP.
Sprawy organizacyjne: do zatwierdzenia wzór dyplomu PTP dla członka indywidualnego; do zatwierdzenia wzór dyplomu PTP dla członka wspierającego (firma); do zatwierdzenia baner na strony internetowe członków PTP, karta członka PTP.
Plan struktury organizacyjnej zarządu, podział zadań i odpowiedzialności, kompetencji.
Wniosek o powołanie komitetu naukowego.
Uchwały dotyczące przyszłej osobowości prawnej stowarzyszenia.
Przyjęcie nowych oczekujących członków do PTP.
Wolne wnioski i zakończenie Walnego Zebrania.
Miejsce: Łódź Michałowicza 18