WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTP – 2018 r.

termin  22.10.2018 r. godz. 15.00 – 17.00 

Przedstawienie planów i celów PTP na lata 2018/2019. Udzielanie absolutorium zarządowi, czyli zatwierdzanie i zaakceptowanie prowadzonych przez zarząd działań. Nowa kadencja – powoływanie i odwoływanie członków innych organów stowarzyszenia (zarząd, komisji rewizyjnej).  Uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją. Sprawy organizacyjne: do zatwierdzenia wzór dyplomu PTP dla członka indywidualnego; do zatwierdzenia wzór dyplomu PTP dla członka wspierającego (Firma). Przyjmowanie nowych członków, rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu.

Walne zebranie: Sala 4 przy Placu Wolności 12/201; Łódź