Spotkanie z IBE w dniu 25.10.2018 r. zaplanowane jest w Warszawie

 

Spotkanie w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na
poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania
kwalifikacji” realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu w ramach kontroli realizacji projektu, uczestniczyli reprezentanci Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

Program spotkania: Program spotkanie robocze w dniu 25.10.2018 r. PTP, Warszawa