Spotkanie IBE 03-04.04.2019 r.

Kolejne spotkanie w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego odbywa się 03-04.04.2019

Program spotkania: Program spotkania roboczego w dn. 3-4.04.2019 r., PTPodologiczne, Warszawa