Ruszyła inicjatywa społeczna Polskiego Towrzystwa Podologicznego związana z powołaniem zawodu podologa w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Wszystkie osoby chętne do nieodpłatnego zbierania podpisów pod petycją związaną z powołaniem zawodu podologa w Rzeczpospolitej Polskiej proszone są o przesłanie swoich danych osobowych:

Imię i Nazwisko,

Pesel, 

Seria i nr dowodu osobistego,

Adres zamieszkania i adres do korespondencji,

Adresu e-mail,

Numer telefonu.

 

Dane osobowe konieczne są w celu podpisania umowy umożliwiającej oficjalne zbieranie podpisów.

Dane przesłać na adres [email protected]

 

Z każdą osobą, która zadeklaruje chęć zbierania podpisów zostanie podpisana umowa. Jest to wymóg prawny. Umowa uwierzytelni konkretna osobę oraz listę zebranych przez nią podpisów.

Osoby, z którymi zostaną podpisane umowy otrzymają  instrukcje dotyczące formalnych i prawnych aspektów tworzenia list.