Delegatka PTPP w Europejskiej Radzie Podologów ECP

Europejska Rada Podiatrów/Podologów jest komitetem Międzynarodowej Federacji FIP i jest odpowiedzialna za promowanie zainteresowań  oraz świadomości zawodu podiatry w Komisji Europejskiej, Parlamencie i Radzie.[1] Celem organu jest utworzenie  forum do omawiania kwestii zawodowych, społecznych, określania polityki zdrowotnej, edukacji określonej w propozycjach, dyrektywach UE, które mogą mieć wpływ na edukację i praktykę europejskich podologów. Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne[1] w […]

Uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne zostało poproszone o przesłanie ewentualnych uwag do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pod numerem UD 328 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355717 W odpowiedzi Zarząd wraz z Członkami przekazał następujące uwagi do projektu Ministerstwa Zdrowia.

Forum Leczenia Ran 2021

W imieniu Zarządu PTPP, uprzejmie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do objęcia patronatem honorowym Forum Leczenia Ran w terminie 04.09.21 r. IV FLR Zakopane oraz możliwość udziału w panelu dyskusyjnym podczas Forum. Polskie Towarzystwo Podologiczno-Podiatryczne brało aktywny udział w debacie:„Rola pielęgniarki, podologa i podiatry w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej„. Prowadzenie: mgr Zuzanna Konrady, […]

Ocena projektu rozporządzenia kształcenia branżowego dla zawodu podolog

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego udostępniamy Państwu uwagi do projektu rozporządzenia kształcenia branżowego dla zawodu podolog, które z dniem dzisiejszym zostały przekazane do Rządowego Centrum Legislacji. Jednocześnie informujemy, że zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie […]

Koronawirus – COVID-19 – stanowisko Międzynarodowej Federacji Podiatrów

Poniższe informacje na temat koronawirusa (COVID-19) zostały wydane przez dyrektora wykonawczego i zarząd Międzynarodowej Federacji Podiatrów. Niniejsze wytyczne oparte są na informacjach WHO i członków FIP-IFP. – 24 marca 2020 r .: pismo przewodniczącego FIP-IFP do członków – 23 marca 2020 r .: Zalecenia dla podiatrów ustalone przez FIP-IFP Ważne ! Te wskazówki są zaleceniem. Podiatrzy powinni przestrzegać lokalnych przepisów i […]

Koronawirus – Zalecenia profilaktyczne

Ze względu na rozwój infekcji COVID-19 na świecie oraz mając na uwadze dobro specjalistów  i ich klientów, Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne zaleca wzmożoną czujność oraz stosowanie się do oficjalnych zaleceń w zakresie profilaktyki i higieny. Brak ostrożności i nieprzestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych zwiększa ryzyko przenoszenia się chorób zakaźnych. Symptomy chorobowe to przesłanka do pozostania w domu. W przypadku koronawirusa COVID-19 główne objawy to kaszel, […]

Oświadczenie PTP

Oświadczenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Podologicznego z dnia 04.04.2019 r. Oświadczenie PTP z 04.04.2019

Planowane spotkanie IBE

Kolejne spotkanie robocze w ramach projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” zaplanowane zostało na 30.04.2019 r. w Poznaniu.

Spotkanie Dep. Kwalifikacji Medycznych i Nauki 03.04.2019 r.

Zespół niezależnych expertów merytorycznych wraz z zarządem Polskiego Towarzystwa Podologicznego  w dniu 3  kwietnia 2019 r. uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w siedzibie Ministerstwa Zdrowia  w Warszawie. W trakcie spotkania omówiono kwestie regulacji dotyczące wykonywania zabiegów podologicznych w Polsce; stan faktyczny kształcenia polskich podologów; kwestie regulacji dotyczących wyrównywania poziomu kształcenia; kwestie usystematyzowania kształcenia […]