Ocena-projektu-rozporzadzenia-Ministra-Edukacji-i-Nauki-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-01.03.2021

Ocena-projektu-rozporzadzenia-Ministra-Edukacji-i-Nauki-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-01.03.2021