Ocena projektu rozporządzenia kształcenia branżowego dla zawodu podolog

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego udostępniamy Państwu uwagi do projektu rozporządzenia kształcenia branżowego dla zawodu podolog, które z dniem dzisiejszym zostały przekazane do Rządowego Centrum Legislacji. Jednocześnie informujemy, że zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego,  przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania mogą Państwo  opiniować do  dn.   06.03.2021 r.  : https://legislacja.gov.pl/projekt/12343210/katalog/12762386#12762386 zgodnie z zamieszczonym pismem nr  DSKKZ-WOKZ.420.4.2020.UB.6 z dnia 05 lutego 2021 r. z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 30 dni  na wskazany adres e-mail: [email protected].

Ocena projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego-01.03.2021

Pismo Prezesa FIP do Ministra Edukacji i Nauki-28.02.2021