Koronawirus – COVID-19 – stanowisko Międzynarodowej Federacji Podiatrów

Poniższe informacje na temat koronawirusa (COVID-19) zostały wydane przez dyrektora wykonawczego i zarząd Międzynarodowej Federacji Podiatrów. Niniejsze wytyczne oparte są na informacjach WHO i członków FIP-IFP.

– 24 marca 2020 r .: pismo przewodniczącego FIP-IFP do członków

– 23 marca 2020 r .: Zalecenia dla podiatrów ustalone przez FIP-IFP

Ważne ! Te wskazówki są zaleceniem. Podiatrzy powinni przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji. 

– Światowa Organizacja Zdrowia: Porady dla pracowników służby zdrowia – Kliknij tutaj 

– Wskazówki z Royal College of Phycisians and Surgeons of Glasgow: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa sterydów wstrzykiwanych w ramach procedur podiatrycznych – Kliknij tutaj

– Wytyczne dotyczące zapobiegania amputacji kończyn dolnych: Wytyczne te zostały opracowane przez współpracującą grupę klinicystów w FDUK, aby wspierać wszystkich klinicystów kończyn dolnych w sytuacji COVID-19 zgodnie z aktualnymi najlepszymi praktykami. Wytyczne mają pomóc w identyfikacji i leczeniu osób z krytycznym / zagrażającym kończynie niedokrwieniem lub infekcją. – Kliknij tutaj

– NEW Journal of American Podiatric Medical Association

Wszystkie stopy na pokładzie – rola podiatrii podczas pandemii COVID-19: Zapobieganie hospitalizacjom w przeciążonym systemie opieki zdrowotnej, zmniejszenie amputacji i zgonów u osób chorych na cukrzycę. Kliknij tutaj