Zasady dostępu do przetłumaczonego biuletynu FIP, udostępnianego na stronie
Polskiego Towarzystwa Podologicznego

  1. Dostęp do przetłumaczonego biuletynu FIP – Międzynarodowej Federacji Podiatrycznej mają tylko i wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
  2. Osoba zainteresowana powinna wysłać  ze swojego adresu mailowego krótką informację na adres [email protected], że jest zainteresowana takim dostępem – w wiadomości tej powinno być jasno wskazane imię i nazwisko zainteresowanego członka PTP (adres e-mail nie zawsze zawiera te dane) oraz numer telefonu kontaktowego.
  3. Po potwierdzeniu danych osoby oraz faktu uregulowania składek członkowskich, zostanie nadany indywidualny login i hasło, które wyślemy zwrotnie na adres mailowy, z którego otrzymaliśmy zgłoszenie.
  4. Od momentu otrzymania tych danych można się już zarejestrować. W tym celu klikamy na zakładkę „Biuletyn FIP” (panel po lewej stronie), następnie klikamy na „Logowanie” i wprowadzamy otrzymane od PTP dane do logowania.

 

Procedura rejestracji w FIP.
  1. Zanim osoba zostanie zarejestrowana jako użytkownik z dostępem do materiałów na stroniehttp://fip-ifp.org/, musi być pełnoprawnym członkiem PTP, w szczególności po zarejestrowaniu opłacającym na bieżąco składki członkowskie
  2. Proces rejestracji rozpoczyna się wraz z wysłaniem prośby o zarejestrowanie na portalu FIP – REGISTER NOW
  3. Po wypełnieniu wymaganych danych formularz zostaje przesłany do administratora.
  4. Po identyfikacji, że prośba pochodzi z Polski, administrator przesyła do PTP prośbę o potwierdzenie o statusie osoby, która chce się zarejestrować na portalu.
  5. Po potwierdzeniu przez PTP aktywności członka (patrz punkt 1), formularz zostaje zwolniony do akceptacji i nadany zostaje status aktywny.
  6. W przypadku problemów rejestracyjnych, prosimy o bezpośredni kontakt na adres:  [email protected] w celu usunięcia problemów.