Sprawozdanie z zebrania roboczego 13.04.2015

W dniu wczorajszym w ramach cyklicznie zaplanowanych i powtarzających się  spotkań, odbyło się kolejne robocze zebranie  Polskiego Towarzystwa Podologicznego.  Przedstawiamy wybrane projekty nad którymi pracujemy:

 1. Omówiono projekt minimalnych wymagań stawianych gabinetom podologicznym w Polsce. Fakt, że brak jest dedykowanych przepisów nie oznacza, że żyjemy w próżni prawnej. Posiłkując się obowiązującym polskim prawodawstwem, wymaganiami określanymi przez FIP – Międzynarodową Federację Podiatryczną, której PTP jest członkiem oraz własnymi doświadczeniami określono takie wymagania. Wkrótce zostaną one zamieszczone na stronie PTP. Każdy kto chce prowadzić gabinet podologiczny będzie już wiedział na co zwrócić szczególną uwagę i w co musi wyposażyć swoją placówkę. Osoba prowadząca temat: Paweł Stodulski.
 2. Przedstawiona została, wypracowana specjalnie dla potrzeb członków Polskiego Towarzystwa Podologicznego oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
  Wspólne rozmowy, negocjacje i ustalenia pomiędzy PTP, a firmami ubezpieczeniowymi dały ostatecznie oczekiwany od dawna rezultat. W ich wyniku PTP zdecydowało o współpracy z firmą MedLegalis, która pracowała ponad rok czasu z Allianz Polska S.A. nad projektem „UBEZPIECZENIE OC DEDYKOWANE DLA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PODOLOGICZNEGO”. Jest to pierwsza tego typu oferta ubezpieczeniowa na naszym krajowym rynku. Skorzystać z niej będą mogli tylko i wyłącznie członkowie PTP. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić OC nie będąc członkiem PTP, będzie musiał wpierw nim zostać. Wkrótce na stronie internetowej PTP przedstawimy tą ofertę. Osoba prowadząca temat: Ilona Vollmer.
 3. Przedstawiono wstępnie temat co do możliwości uzyskania przez PTP statusu organizacji pożytku publicznego. W toku dyskusji stwierdzono, że temat ten będzie monitorowany i zgłębiany, ale z uwagi na dość skomplikowane jego wdrożenie zostanie na razie przesunięty i ewentualnie wprowadzony w późniejszym czasie. Osoba prowadząca temat: Iza Skrabińska.
 4. PTP cały czas prowadzi działania zmierzające do oznaczenia naszego zawodu symbolem „s” co pozwoli na uwzględnienie go w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (kształcenia realizowanego w oparciu o podstawię programową i egzaminy państwowe). Została w tym celu opracowana niezbędna dokumentacja. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zawodów szkolnictwa zawodowego – poszukujemy firmy, która zbierze informacje o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu.  Osoby prowadzące temat:   Ilona Vollmer, Izabela Skrabińska; Katarzyna Zawadzka, Agnieszka Reif; Iga Misiak Stodulska; Magdalena Hafezi-Chojecka; Marta Musioł.
 5. Nasz przedstawiciel w FIP, został zobligowany do podjęcia rozmów z bliźniaczymi towarzystwami z innych krajów w sprawie bezkosztowej wymiany, udostępniania materiałów edukacyjnych pomiędzy naszymi towarzystwami. W planach podczas nadchodzącego spotkania w Atenach  rozmowy dotyczące listu z Międzynarodowej Federacji Podiatrycznej do ministra właściwego w Polsce. Osoba prowadząca: Piast Górny.
 6. Potwierdziliśmy termin Walnego Zebrania wraz z organizacją jeszcze w 2015 roku sesji podologicznch „Profilaktyka stóp diabetyka w gabinecie podologicznym”. Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Naczyniowej wraz z Polskim Towarzystwem Podologicznym podczas Międzynarodowej Konferencji w dniach 5-7 listopad (miasto Poznań). Opłata dla członków PTP podologów 150,00 zł; dla podologów niezrzeszonych 250,00 zł. (Opłata obejmuje udział w całym zjeździe oraz w warsztatach, posiłki, kolacja.) W programie opis ciekawych przypadków, najnowsze doniesienia naukowe dotyczące określonych metod leczenia, pielęgnacji, warsztaty. Szczegółowy program w kolejnych komunikatach. Osoba odpowiedzialna za merytoryczny aspekt tematu: Ilona Vollmer
 7. Podczas spotkania określiliśmy zakres merytorycznych korzyści wynikających ze współpracy PTP z naszym nowym członkiem wspierającym: LunulaLaser

Konferencja Stopa Cukrzycowa w Poznaniu

Organizujemy w 2015 roku sesje podologiczne „Profilaktyka stóp diabetyka w gabinecie podologicznym”. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Naczyniowej wraz z Polskim Towarzystwem Podologicznym zapraszają Państwa do rezerwacji terminu na Międzynarodową Konferencję w dniach 5-7 listopad (miasto Poznań).

stop amputacjom

Opłata dla członków PTP podologów 150,00 zł; dla podologów niezrzeszonych 250,00 zł. (Opłata obejmuje udział w całym zjeździe oraz w warsztatach, posiłki, kolacja)

programie opis ciekawych przypadków, najnowsze doniesienia naukowe dotyczące określonych metod leczenia, pielęgnacji, warsztaty. Szczegółowy program w kolejnych komunikatach.

Z pozdrowieniami,
Koordynator i opiekun merytoryczny w zakresie podologii
spec. ds. zdrowia publicznego Ilona Vollmer
[email protected]

Czytanie projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Po 20 latach w sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, która ma uregulować prawnie wszelkie aspekty związane z kształceniem i wykonywaniem tego zawodu.

Uczestnictwo PTP w ŚWIATOWYM KONGRESIE PODIATRYCZNYM

 • 1200 uczestników z ponad 30 krajów zrzeszonych w FIP,
 • 8 sesji plenarnych, na których dyskutowano najważniejsze kwestie,
 • 30 warsztatów prowadzonych przez najbardziej znanych specjalistów,
 • 28 sesji plakatowych obrazujących najpoważniejsze choroby,
 • 55 wystawców, prezentujących ostatnie innowacje w zakresie podiatrii
  oraz podologii,

to liczby prezentujące zakres spotkania zorganizowanego w ramach FIP w Rzymie przy bliskiej współpracy Włoskiego Towarzystwa Podologicznego, które odbyło się 19.10.2013 roku.

rys. 1.  Podział paneli dyskusyjnych na tematy.

Jest to wydarzenie o nadzwyczajnej wadze, które jest podwaliną do określania punktów zwrotnych w rozwoju badań, analiz, doświadczeń oraz technik stosowanych w podiatrii i podologii.

 

rys. 2.  Ilość prezentacji w poszczególnych panelach dyskusyjnych.

Organizacja kongresu w Rzymie, to prezentacja drogi jaką przeszła FIP
a przede wszystkim podologia we Włoszech.

Spotkanie było także platformą do wymiany informacji co dzieje się w innych towarzystwach podologicznych na całym świecie i co najważniejsze prezentacją innowacji w zakresie diagnostyki, prewencji rehabilitacji oraz roli podiatrii i podologii w systemie zdrowia w poszczególnych krajach.

Zmiany społeczne związane ze starzeniem się społeczeństwa, wzrostem zachorowań na cukrzycę i związane z tym komplikacje w obrębie stopy, zmiana stylu życia – ilość dzieci grających w piłkę nożną, wzrost zainteresowania bieganiem, uleganie trendom mody w zakresie obuwia – powodują wzrost zainteresowania podologią i podiatrią.

Podczas ceremonii otwarcia Prezydent FIP, Joseph Caporusso oraz Mauro Montesi, prezydent Włoskiego Towarzystwa Podologicznego przywitali wszystkich zgromadzonych i podziękowali za przybycie.

Ziparo Vincent, Dziekan Uniwersytetu Medycznego, wraz z komentarzami dostarczonymi przez Pana Sapienza, speakera spotkania, omówili sytuację
oraz problemy podologów i podiatrów.  Podkreślali oni wagę wzajemnych relacji pomiędzy podologami, która ma doprowadzić do poprawy rozpoznawalności podologii w społeczeństwie.

Z tego też powodu zwrócono uwagę na międzynarodowy kontekst braku – również we Włoszech – kultury, która wzmacniała by rolę jaką odgrywa i podiatra w systemie ochrony zdrowia.

Tematy dyskutowane podczas konferencji od deformacji stóp, dermatologii geriatrycznej, zapobieganiu ZSC, zastosowanie laserów, biopsje skóry, by wymienić tylko niektóre ze spraw, potwierdzają rolę jaką odgrywa takie spotkanie nie tylko
w rozwoju podologii , ale również zainteresowaniu ludzi, którzy powinni skorzystać
z usług podologa.

3 dni konferencji były pełne wrażeń oraz nowej wiedzy, która została przekazana podczas licznych spotkań.

Wszyscy z zainteresowaniem wyczekują następnego spotkania połączonego
z konferencją oraz wystawą w Montrealu w 2016 roku.

Niecałe 2 miesiące temu nowo wybrany Zarząd FIP z nowym Prezydentem Panią Carin Haemels. Zajął się on od razu organizacją przygotowań do tego wielkiego wydarzenia. Ponadto dokonano przeglądu wszystkich komitetów działających przy FIP w celu dalszego aktywowania ich działań na rzecz podologii międzynarodowej.

FIP przygotowuje się do następnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w maju 2015 roku w Atenach.

Z pozdrowieniami,

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego

board 1 dinner 2 enterprises 2 rys 1 rys 2 workshop

Walne Zebranie członków PTP – Łódź, 7.12.2014 r.

Szanowni Państwo,

poniżej chcielibyśmy opisać w paru słowach Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Podologicznego.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego otworzył Walne Zebranie sprawdzając kto z uczestników jest obecny. Na spotkanie przyjechali aktywni członkowie z Opola, Wrocławia, Rzeszowa, Warszawy, Tarnowa, Nowego Targu, Sieradza, Łodzi i innych miast w Polsce. Ubolewamy nad  członkami, którym choroba uniemożliwiła uczestniczenie w Zebraniu.

 

Zarząd przedstawił sprawozdanie z wykonanej pracy od czasu ostatniego Walnego Zebrania, które odbyło się w kwietniu  2014 r. w Łodzi. Podczas tegorocznego zebrania w związku z kadencyjnością należało na nowo obsadzić kilka stanowisk w zarządzie.

Nowym prezesem jest:

Magdalena Hafezi-Chojecka,  dyp. podolog

Nowy wiceprezes:

Katarzyna Zawadzka, fizjoterapeuta, spec. ds. podologii

nowi członkowie zarządu:

Ilona Vollmer, manager zdrowia

Piast Górny, export manager

Izabela Skrabińska, spec. ds. podologii

Komisja rewizyjna w składzie:

przewodnicząca: Agnieszka Reif – pielęgniarka, spec. podologia

Iga Misiak Stodulska – pielęgniarka, spec. podologia

Marta Musioł – pielęgniarka, spec. podologia

 

Powołany Zarząd wskazał możliwość poszerzenia obecnego Składu Zarządu
o ustaloną w kolejnych zebraniach liczbę zainteresowanych i aktywnych członków PTP.

W trakcie zebrania jednogłośnie zaakceptowano zmianę siedziby PTP z miasta Ruda Śląska na miasto Łódź.

Jeden z przedstawicieli wspomniał o nadal trwającej restauracji Strony Internetowej Towarzystwa,  która padła ofiarą ataku wirusa i została zniszczona. Na ten moment dostępne są na niej niezbędne dane oraz aktualności. Strona będzie w stałej rozbudowie oraz znajduje się pod adresem: www.ptp-podologia.pl.

 

W oczekiwaniu na potrzeby członków PTP, członkowie Zarządu obligatoryjnie zobowiązali się do przeredagowania Newsletter FIP na język Polski. Na chwilę obecną ukazuje się on pod nazwą: footsteps. Zawiera wiadomości przekazywane przez prezesa, informacje o nowościach w stowarzyszeniach członkowskich, ogólne raporty dotyczące FIP-IFP i jego akcji, jak np.: odnośnie Światowego Dnia Diabetyka czy zeszłorocznego hasła Zadbaj o kondycję skóry stóp i paznokci. Newsletter będzie w stałej rozbudowie, wysyłany do zainteresowanych członków oraz publikowany w grupie znajdującej się pod adresem: https://www.facebook.com/groups/PODOLOGIA.PTP/

 

Zgłoszono w zakresie kształcenia, które rozpatrują członkowie, potrzebę kontynuowania działań na rzecz legislacji zawodu podolog, po wejściu w życie
z dniem 01.01.2015 r. rozporządzenia  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.). Członkowie zarządu odpowiedzialni za wskazywanie konieczności rejestracji zawodu na terenie naszego kraju, wskazali zebrane i przygotowane informacje o różnych systemach kształcenia w dziedzinie podologii i podiatrii, uszeregowane zgodnie z czterema standardami kompetencji. W planach na lata 2015/2016 sporządzenie listy wszystkich szkół w celu umożliwienia wskazywania potrzeby, jeśli chodzi o standardy kształcenia.

Zaakceptowano zaproszenie Prezes Polskiego Towarzystwa Podologicznego, przez przewodniczącą Stowarzyszenia Podologicznego w Czechach Marię Souckova,  do pomocy w organizacji Konferencji na temat standardów kształcenia w zawodzie podolog w dniach 17/18.04.2015 r.

 

Zarząd potwierdził na nadchodzący rok organizację dwóch wydarzeń połączonych z Walnym Zebraniem  w terminie I: 28/29.09.15 r.  miasto Poznań do potwierdzenia; termin II: 5/6.12.15 r. miasto Warszawa do potwierdzenia. Od pierwszej Konferencji zorganizowanej w 2011 r., mamy nadzieję, iż te spotkania będą wydarzeniem europejskiej  klasy, z czasem największym „świętem  podologów”, którzy spotykają się jako koledzy po fachu, doświadczeni wraz z  początkującymi.

 

Zebrania Nadzwyczajne organizowane będą regularnie o charakterze roboczym, co dwa miesiące w pierwszy poniedziałek danego miesiąca w następujących dniach:   termin I – 02.02.15 r. miasto Łódź godz. 15:00 – 17:00; terminy II-V: 02.02.15 r.; 06.03.15 r.; 01.06.15 r.; 03.07.15 r.; 05.10.15 r.- miasta do potwierdzenia.

 

W celu rozpoznania własnych możliwości i umiejętności,  oszacowania  pozycji usług podologicznych na poziomie światowym, Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego podtrzymuje stanowisko istotności wymiany doświadczeń  z innymi krajami dotyczącej wykonywania zawodu podolog,  delegując do kontaktu na rok 2015/2016 zainteresowanych oraz aktywnych członków. Tym samym rozpoczynamy od stycznia 2015 r. bardziej śmiało w formie bezpośredniej, jak i pośredniej – dzięki wsparciu FIP-IFP realizację naszego celu: reformy kształcenia podologów. Zgodnie z Dyrektywą Bolońską akceptujemy fakt, że dla zdrowia stóp naszych pacjentów konieczne jest pogłębianie szczególnych aspektów wykonywania zawodu jak specjalistyczna wiedza o podologicznej biomechanice, o profilaktyce stóp diabetyka oraz leczeniu syndromu stopy cukrzycowej.

Dlatego już dziś kierujemy słowa podziękowania oraz w przyszłości życzylibyśmy sobie, aby  całe nasze zrzeszenie zawodowe nadal powiększało liczbę zaangażowanych członków w ramach podejmowania działań takiego rodzaju. Zarząd PTP będzie dążył do zwiększenia ilości członków, co pozwoli na sprawniejsze realizowanie celów i oczekiwań Podologów w Polsce.

Z poważaniem, Polskie Towarzystwo Podologiczne

Walne Zebranie Członków PTP – 07.12.14 r.

Zapraszamy członków PTP do zarezerwowania terminu 07.12.14 r. od godz. 17:00 do 19:30 na zebranie. Zgłoszenie obecności pod nr tel. 602 622 182 lub na email [email protected]. Zaznaczamy, że zebranie będzie miało charakter roboczy a nie naukowy.
miejsce spotkania: ul. Michałowicza 18;  lok. 2; 94-306 Łódź
godzina spotkania: 17:00 – 19:30
zapewniamy: serwis kawowy bez ograniczeń
Harmonogram Walnego Zebrania Członków PTP:
17:00 – rozpoczęcie zebrania
1. Podsumowanie roku finansowego Polskiego Towarzystwa Podologicznegoza 2014 rok.
2. Wnioskowanie oraz zatwierdzanie zmian w statucie Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
3. Wybory nowej siedziby zarządu Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
4. Planowanie zadań i celów rozwoju Polskiego Towarzystwa Podologicznegona lata 2015-2017.
5. Podział na grupy robocze w regionach.
19:30 – Zakończenie zebrania.

Wszystkie osoby, które do tego dnia spełnią wymagania zawarte w  § 15 pkt. 2 otrzymają na drodze uchwały status członka zwyczajnego wraz z  certyfikatem.

Ważne! Liczy się termin wpływu deklaracji i księgowania na koncie, a nie data wysłania! Musicie więc to zrobić wcześniej. Zarząd bowiem może podjąć uchwałę tylko w oparciu o posiadane informacje (dokumenty). Osoby, które nie zdążą będą musiały poczekać na status członka i certyfikaty do następnego zebrania Zarządu.

Zgodnie z § 15 pkt. 2 „status członka zwyczajnego otrzymuje osoba wymieniona w pkt. 1
w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji oraz po opłaceniu składki”

Wszystkie osoby, które wysłały deklarację oraz dokonały wpłaty informujemy, że zgodnie ze Statutem PTP na najbliższym zebraniu Zarządu zostanie podjęta uchwała o przyjęciu do PTP.
Osoby te otrzymają stosowne zaświadczenia.

Walne Zebranie Członków PTP – 27.04.14 r.

Zapraszamy członków do zarezerwowania terminu 27.04.14 r. od godz. 11:00 do 15:00 na zebranie w Łodzi. Zapisy pod nr tel. 602 622 182. Zaznaczamy, że zebranie będzie miało charakter roboczy a nie naukowy.
miejsce spotkania: ul. Piotrkowska 276; bud. B lok. 2; 90-361 Łódź
godzina spotkania: 11:00 – 15:00
zapewniamy: serwis kawowy bez ograniczeń
Harmonogram Walnego Zebrania Członków PTP:
11:00 – rozpoczęcie zebrania
1.Zatwierdzenie bilansu finansowego Polskiego Towarzystwa Podologicznego za 2013 rok.
2.Wnioskowanie oraz zatwierdzanie zmian w statucie Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
3.Wybory nowego zarządu Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
4.Planowanie zadań i celów rozwoju Polskiego Towarzystwa Podologicznego na 2014-2015 rok.
15:00 – zakończenie zebrania

Dzień Otwarty PTP – 27.10.13

„Dzień Otwarty” z ramienia Polskiego Towarzystwa Podologicznego zorganizowała i poprowadziła wiceprezes Ilona Vollmer. Odbył on się gościnnie w Sali Na Przycach              w Warszawie, natomiast organizatorem uroczystości było Polskie Towarzystwo Podologiczne. Wykłady połączone z panelami dyskusyjnymi składały się na dwie części i trwały jeden dzień. W sekcji I – p. Piast Górny współzałożyciel PTP przedstawił relację z Międzynarodowego Kongresu Podologicznego FIP Rzym 2013 r. W panelu dyskusyjnym zastanawialiśmy się jak tego typu wydarzenia, przekładają się na kondycję polskiej podologii. Pani Ilona Vollmer potwierdziła, że w Polsce zawód podologa został wpisany na listę zawodów pod nr 323014, będzie on w grupie zawodów dotyczących ochrony zdrowia oraz podlegać będzie pod Ministerstwo Zdrowia. Zaproszeni goście otrzymali narzędzie do wypowiadania się w formie pisemnej o potrzebie zarejestrowania zawodu w Polsce. Zostali odesłani do projektu z dnia 22 maja 2013 r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

W sekcji II – p. Piotr Bielawski, właściciel Centrum Podologicznego w Rzeszowie zaprezentował swoje doświadczenia w referacie Hiperkeratozy: postępowanie podologiczne w przypadku rozpadlin skórnych. Dodatkowo zwrócił uwagę, że oprócz fachowo wykonanego zabiegu podologicznego, równie istotne jest zastosowanie bioaktywnych dermokosmetyków, wspomagających procesy naprawcze skóry. Dodatkowo wykonał pokaz aplikacji dwóch opatrunku na pękające pięty z wykorzystaniem preparatu Gen Factor.

W sekcji III – p. Piast Górny, włąściciel ICONIC w Poznaniu przedstawił temat: Higiena i pielęgnacja narzędzi zabiegowych w gabinecie podologicznym. Zwrócił uwagę, że właściwe użytkowanie narzędzi przedłuża ich żywotność. Apelował o kontrolę sprawności narzędzi jako nieodzowny element bezpieczeństwa zabiegu.

Podczas II części – zaprezentowano wstęp do zainicjowanego przez FIP na rok 2014 programu Skoncentruj się na kondycji swojej skóry i paznokci.

W sekcji I p. Piotr Bielawski, właściciel Centrum Podologicznego w Rzeszowie poprowadził pierwszą część wykładu: Skoncentruj się na zdrowiu paznokci swoich klientów. W trakcie wykładu zaznaczył, że płytka paznokciowa, jako jeden z przydatków skórnych, wymaga należytej uwagi. Potwierdzał iż nie jest to tylko martwy twór, lecz z holistycznego punktu widzenia – obraz kondycji organizmu.

W sekcji II p. Wojciech Karwowski, założyciel Gold Water Blue w Warszawie poprowadził wykład: Skoncentruj się na kondycji skóry swoich klientów. Potwierdził, że dzięki codziennej pielęgnacji skóry można zapobiegać następującym przypadkom: pęknięcia, otarcia, grzybica, brodawki, zrogowacenia. Zaznaczył, że stosowanie bioaktywnych dermo kosmetyków to nie luksus a obowiązek.

W trakcie przygotowań do warsztatów był czas na losowanie upominków w postaci szkoleń, produktów.

Na koniec „Dnia Otwartego” następującymi osobami prowadzącymi Warsztaty z plastrowania Hallux Valgus byli spec. ds. podologii, fizjoterapeuci: p. Katarzyna Zawadzka, p. Piotr Bielawski, p. Dariusz Muskała.

Na początku warsztatów fizjoterapeutka p. Katarzyna Zawadzka związana zawodowo z Centrum Podologicznym w Łodzi poprowadziła wykład wraz z pokazem na temat „Taping podologiczny – Hallux Valgus”. W trakcie którego podkreślała, że spec. ds. podologii to nie tylko osoba, która wykonuje zabiegi pedicure specjalistycznego, podologiczne czy kosmetyczne na stopach ale obowiązkowo radzi sobie od strony dermatologicznej, rehabilitacji z podstawowymi elementami wywiadu podologicznego.

P. Ilona Vollmer zakończyła „Dzień Otwarty” Polskiego Towarzystwa Podologicznego. Podziękowała referentom za przyjęcie zaproszenia oraz p. Magdalenie Bompala Zwolińska z Warszawy za udostępnienie i zorganizowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, następnie producentowi Panda z Trzebnicy za udostępnienie do pokazów fotela podologicznego oraz firmie Centrum Podologiczne z Rzeszowa za udostępnienie urządzenia i narzędzi rotacyjnych do pokazów.