Walne Zebranie członków PTP – Łódź, 7.12.2014 r.

Szanowni Państwo,

poniżej chcielibyśmy opisać w paru słowach Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Podologicznego.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego otworzył Walne Zebranie sprawdzając kto z uczestników jest obecny. Na spotkanie przyjechali aktywni członkowie z Opola, Wrocławia, Rzeszowa, Warszawy, Tarnowa, Nowego Targu, Sieradza, Łodzi i innych miast w Polsce. Ubolewamy nad  członkami, którym choroba uniemożliwiła uczestniczenie w Zebraniu.

 

Zarząd przedstawił sprawozdanie z wykonanej pracy od czasu ostatniego Walnego Zebrania, które odbyło się w kwietniu  2014 r. w Łodzi. Podczas tegorocznego zebrania w związku z kadencyjnością należało na nowo obsadzić kilka stanowisk w zarządzie.

Nowym prezesem jest:

Magdalena Hafezi-Chojecka,  dyp. podolog

Nowy wiceprezes:

Katarzyna Zawadzka, fizjoterapeuta, spec. ds. podologii

nowi członkowie zarządu:

Ilona Vollmer, manager zdrowia

Piast Górny, export manager

Izabela Skrabińska, spec. ds. podologii

Komisja rewizyjna w składzie:

przewodnicząca: Agnieszka Reif – pielęgniarka, spec. podologia

Iga Misiak Stodulska – pielęgniarka, spec. podologia

Marta Musioł – pielęgniarka, spec. podologia

 

Powołany Zarząd wskazał możliwość poszerzenia obecnego Składu Zarządu
o ustaloną w kolejnych zebraniach liczbę zainteresowanych i aktywnych członków PTP.

W trakcie zebrania jednogłośnie zaakceptowano zmianę siedziby PTP z miasta Ruda Śląska na miasto Łódź.

Jeden z przedstawicieli wspomniał o nadal trwającej restauracji Strony Internetowej Towarzystwa,  która padła ofiarą ataku wirusa i została zniszczona. Na ten moment dostępne są na niej niezbędne dane oraz aktualności. Strona będzie w stałej rozbudowie oraz znajduje się pod adresem: www.ptp-podologia.pl.

 

W oczekiwaniu na potrzeby członków PTP, członkowie Zarządu obligatoryjnie zobowiązali się do przeredagowania Newsletter FIP na język Polski. Na chwilę obecną ukazuje się on pod nazwą: footsteps. Zawiera wiadomości przekazywane przez prezesa, informacje o nowościach w stowarzyszeniach członkowskich, ogólne raporty dotyczące FIP-IFP i jego akcji, jak np.: odnośnie Światowego Dnia Diabetyka czy zeszłorocznego hasła Zadbaj o kondycję skóry stóp i paznokci. Newsletter będzie w stałej rozbudowie, wysyłany do zainteresowanych członków oraz publikowany w grupie znajdującej się pod adresem: https://www.facebook.com/groups/PODOLOGIA.PTP/

 

Zgłoszono w zakresie kształcenia, które rozpatrują członkowie, potrzebę kontynuowania działań na rzecz legislacji zawodu podolog, po wejściu w życie
z dniem 01.01.2015 r. rozporządzenia  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.). Członkowie zarządu odpowiedzialni za wskazywanie konieczności rejestracji zawodu na terenie naszego kraju, wskazali zebrane i przygotowane informacje o różnych systemach kształcenia w dziedzinie podologii i podiatrii, uszeregowane zgodnie z czterema standardami kompetencji. W planach na lata 2015/2016 sporządzenie listy wszystkich szkół w celu umożliwienia wskazywania potrzeby, jeśli chodzi o standardy kształcenia.

Zaakceptowano zaproszenie Prezes Polskiego Towarzystwa Podologicznego, przez przewodniczącą Stowarzyszenia Podologicznego w Czechach Marię Souckova,  do pomocy w organizacji Konferencji na temat standardów kształcenia w zawodzie podolog w dniach 17/18.04.2015 r.

 

Zarząd potwierdził na nadchodzący rok organizację dwóch wydarzeń połączonych z Walnym Zebraniem  w terminie I: 28/29.09.15 r.  miasto Poznań do potwierdzenia; termin II: 5/6.12.15 r. miasto Warszawa do potwierdzenia. Od pierwszej Konferencji zorganizowanej w 2011 r., mamy nadzieję, iż te spotkania będą wydarzeniem europejskiej  klasy, z czasem największym „świętem  podologów”, którzy spotykają się jako koledzy po fachu, doświadczeni wraz z  początkującymi.

 

Zebrania Nadzwyczajne organizowane będą regularnie o charakterze roboczym, co dwa miesiące w pierwszy poniedziałek danego miesiąca w następujących dniach:   termin I – 02.02.15 r. miasto Łódź godz. 15:00 – 17:00; terminy II-V: 02.02.15 r.; 06.03.15 r.; 01.06.15 r.; 03.07.15 r.; 05.10.15 r.- miasta do potwierdzenia.

 

W celu rozpoznania własnych możliwości i umiejętności,  oszacowania  pozycji usług podologicznych na poziomie światowym, Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego podtrzymuje stanowisko istotności wymiany doświadczeń  z innymi krajami dotyczącej wykonywania zawodu podolog,  delegując do kontaktu na rok 2015/2016 zainteresowanych oraz aktywnych członków. Tym samym rozpoczynamy od stycznia 2015 r. bardziej śmiało w formie bezpośredniej, jak i pośredniej – dzięki wsparciu FIP-IFP realizację naszego celu: reformy kształcenia podologów. Zgodnie z Dyrektywą Bolońską akceptujemy fakt, że dla zdrowia stóp naszych pacjentów konieczne jest pogłębianie szczególnych aspektów wykonywania zawodu jak specjalistyczna wiedza o podologicznej biomechanice, o profilaktyce stóp diabetyka oraz leczeniu syndromu stopy cukrzycowej.

Dlatego już dziś kierujemy słowa podziękowania oraz w przyszłości życzylibyśmy sobie, aby  całe nasze zrzeszenie zawodowe nadal powiększało liczbę zaangażowanych członków w ramach podejmowania działań takiego rodzaju. Zarząd PTP będzie dążył do zwiększenia ilości członków, co pozwoli na sprawniejsze realizowanie celów i oczekiwań Podologów w Polsce.

Z poważaniem, Polskie Towarzystwo Podologiczne

Walne Zebranie Członków PTP – 07.12.14 r.

Zapraszamy członków PTP do zarezerwowania terminu 07.12.14 r. od godz. 17:00 do 19:30 na zebranie. Zgłoszenie obecności pod nr tel. 602 622 182 lub na email [email protected] Zaznaczamy, że zebranie będzie miało charakter roboczy a nie naukowy.
miejsce spotkania: ul. Michałowicza 18;  lok. 2; 94-306 Łódź
godzina spotkania: 17:00 – 19:30
zapewniamy: serwis kawowy bez ograniczeń
Harmonogram Walnego Zebrania Członków PTP:
17:00 – rozpoczęcie zebrania
1. Podsumowanie roku finansowego Polskiego Towarzystwa Podologicznegoza 2014 rok.
2. Wnioskowanie oraz zatwierdzanie zmian w statucie Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
3. Wybory nowej siedziby zarządu Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
4. Planowanie zadań i celów rozwoju Polskiego Towarzystwa Podologicznegona lata 2015-2017.
5. Podział na grupy robocze w regionach.
19:30 – Zakończenie zebrania.

Wszystkie osoby, które do tego dnia spełnią wymagania zawarte w  § 15 pkt. 2 otrzymają na drodze uchwały status członka zwyczajnego wraz z  certyfikatem.

Ważne! Liczy się termin wpływu deklaracji i księgowania na koncie, a nie data wysłania! Musicie więc to zrobić wcześniej. Zarząd bowiem może podjąć uchwałę tylko w oparciu o posiadane informacje (dokumenty). Osoby, które nie zdążą będą musiały poczekać na status członka i certyfikaty do następnego zebrania Zarządu.

Zgodnie z § 15 pkt. 2 “status członka zwyczajnego otrzymuje osoba wymieniona w pkt. 1
w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji oraz po opłaceniu składki”

Wszystkie osoby, które wysłały deklarację oraz dokonały wpłaty informujemy, że zgodnie ze Statutem PTP na najbliższym zebraniu Zarządu zostanie podjęta uchwała o przyjęciu do PTP.
Osoby te otrzymają stosowne zaświadczenia.

Walne Zebranie Członków PTP – 27.04.14 r.

Zapraszamy członków do zarezerwowania terminu 27.04.14 r. od godz. 11:00 do 15:00 na zebranie w Łodzi. Zapisy pod nr tel. 602 622 182. Zaznaczamy, że zebranie będzie miało charakter roboczy a nie naukowy.
miejsce spotkania: ul. Piotrkowska 276; bud. B lok. 2; 90-361 Łódź
godzina spotkania: 11:00 – 15:00
zapewniamy: serwis kawowy bez ograniczeń
Harmonogram Walnego Zebrania Członków PTP:
11:00 – rozpoczęcie zebrania
1.Zatwierdzenie bilansu finansowego Polskiego Towarzystwa Podologicznego za 2013 rok.
2.Wnioskowanie oraz zatwierdzanie zmian w statucie Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
3.Wybory nowego zarządu Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
4.Planowanie zadań i celów rozwoju Polskiego Towarzystwa Podologicznego na 2014-2015 rok.
15:00 – zakończenie zebrania

Dzień Otwarty PTP – 27.10.13

„Dzień Otwarty” z ramienia Polskiego Towarzystwa Podologicznego zorganizowała i poprowadziła wiceprezes Ilona Vollmer. Odbył on się gościnnie w Sali Na Przycach              w Warszawie, natomiast organizatorem uroczystości było Polskie Towarzystwo Podologiczne. Wykłady połączone z panelami dyskusyjnymi składały się na dwie części i trwały jeden dzień. W sekcji I – p. Piast Górny współzałożyciel PTP przedstawił relację z Międzynarodowego Kongresu Podologicznego FIP Rzym 2013 r. W panelu dyskusyjnym zastanawialiśmy się jak tego typu wydarzenia, przekładają się na kondycję polskiej podologii. Pani Ilona Vollmer potwierdziła, że w Polsce zawód podologa został wpisany na listę zawodów pod nr 323014, będzie on w grupie zawodów dotyczących ochrony zdrowia oraz podlegać będzie pod Ministerstwo Zdrowia. Zaproszeni goście otrzymali narzędzie do wypowiadania się w formie pisemnej o potrzebie zarejestrowania zawodu w Polsce. Zostali odesłani do projektu z dnia 22 maja 2013 r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

W sekcji II – p. Piotr Bielawski, właściciel Centrum Podologicznego w Rzeszowie zaprezentował swoje doświadczenia w referacie Hiperkeratozy: postępowanie podologiczne w przypadku rozpadlin skórnych. Dodatkowo zwrócił uwagę, że oprócz fachowo wykonanego zabiegu podologicznego, równie istotne jest zastosowanie bioaktywnych dermokosmetyków, wspomagających procesy naprawcze skóry. Dodatkowo wykonał pokaz aplikacji dwóch opatrunku na pękające pięty z wykorzystaniem preparatu Gen Factor.

W sekcji III – p. Piast Górny, włąściciel ICONIC w Poznaniu przedstawił temat: Higiena i pielęgnacja narzędzi zabiegowych w gabinecie podologicznym. Zwrócił uwagę, że właściwe użytkowanie narzędzi przedłuża ich żywotność. Apelował o kontrolę sprawności narzędzi jako nieodzowny element bezpieczeństwa zabiegu.

Podczas II części – zaprezentowano wstęp do zainicjowanego przez FIP na rok 2014 programu Skoncentruj się na kondycji swojej skóry i paznokci.

W sekcji I p. Piotr Bielawski, właściciel Centrum Podologicznego w Rzeszowie poprowadził pierwszą część wykładu: Skoncentruj się na zdrowiu paznokci swoich klientów. W trakcie wykładu zaznaczył, że płytka paznokciowa, jako jeden z przydatków skórnych, wymaga należytej uwagi. Potwierdzał iż nie jest to tylko martwy twór, lecz z holistycznego punktu widzenia – obraz kondycji organizmu.

W sekcji II p. Wojciech Karwowski, założyciel Gold Water Blue w Warszawie poprowadził wykład: Skoncentruj się na kondycji skóry swoich klientów. Potwierdził, że dzięki codziennej pielęgnacji skóry można zapobiegać następującym przypadkom: pęknięcia, otarcia, grzybica, brodawki, zrogowacenia. Zaznaczył, że stosowanie bioaktywnych dermo kosmetyków to nie luksus a obowiązek.

W trakcie przygotowań do warsztatów był czas na losowanie upominków w postaci szkoleń, produktów.

Na koniec „Dnia Otwartego” następującymi osobami prowadzącymi Warsztaty z plastrowania Hallux Valgus byli spec. ds. podologii, fizjoterapeuci: p. Katarzyna Zawadzka, p. Piotr Bielawski, p. Dariusz Muskała.

Na początku warsztatów fizjoterapeutka p. Katarzyna Zawadzka związana zawodowo z Centrum Podologicznym w Łodzi poprowadziła wykład wraz z pokazem na temat „Taping podologiczny – Hallux Valgus”. W trakcie którego podkreślała, że spec. ds. podologii to nie tylko osoba, która wykonuje zabiegi pedicure specjalistycznego, podologiczne czy kosmetyczne na stopach ale obowiązkowo radzi sobie od strony dermatologicznej, rehabilitacji z podstawowymi elementami wywiadu podologicznego.

P. Ilona Vollmer zakończyła „Dzień Otwarty” Polskiego Towarzystwa Podologicznego. Podziękowała referentom za przyjęcie zaproszenia oraz p. Magdalenie Bompala Zwolińska z Warszawy za udostępnienie i zorganizowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, następnie producentowi Panda z Trzebnicy za udostępnienie do pokazów fotela podologicznego oraz firmie Centrum Podologiczne z Rzeszowa za udostępnienie urządzenia i narzędzi rotacyjnych do pokazów.

Petycja w sprawie zawodu podologa

Ruszyła inicjatywa społeczna Polskiego Towrzystwa Podologicznego związana z powołaniem zawodu podologa w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Wszystkie osoby chętne do nieodpłatnego zbierania podpisów pod petycją związaną z powołaniem zawodu podologa w Rzeczpospolitej Polskiej proszone są o przesłanie swoich danych osobowych:

Imię i Nazwisko,

Pesel, 

Seria i nr dowodu osobistego,

Adres zamieszkania i adres do korespondencji,

Adresu e-mail,

Numer telefonu.

 

Dane osobowe konieczne są w celu podpisania umowy umożliwiającej oficjalne zbieranie podpisów.

Dane przesłać na adres [email protected]

 

Z każdą osobą, która zadeklaruje chęć zbierania podpisów zostanie podpisana umowa. Jest to wymóg prawny. Umowa uwierzytelni konkretna osobę oraz listę zebranych przez nią podpisów.

Osoby, z którymi zostaną podpisane umowy otrzymają  instrukcje dotyczące formalnych i prawnych aspektów tworzenia list.

Walne Zebrane Członków PTP 07.12.14

Zapraszamy członków PTP do zarezerwowania terminu 07.12.14 r. od godz. 17:00 do 19:30 na zebranie. Zgłoszenie obecności pod nr tel. 602 622 182 lub na email [email protected] Zaznaczamy, że zebranie będzie miało charakter roboczy a nie naukowy.
miejsce spotkania: ul. Michałowicza 18;  lok. 2; 94-306 Łódź
godzina spotkania: 17:00 – 19:30
zapewniamy: serwis kawowy bez ograniczeń
Harmonogram Walnego Zebrania Członków PTP:
17:00 – rozpoczęcie zebrania
1. Podsumowanie roku finansowego Polskiego Towarzystwa Podologicznego za 2014 rok.
2. Wnioskowanie oraz zatwierdzanie zmian w statucie Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
3. Wybory nowej siedziby zarządu Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
4. Planowanie zadań i celów rozwoju Polskiego Towarzystwa Podologicznego na lata 2015-2017.
5. Podział na grupy robocze w regionach.
19:30 – Zakończenie zebrania.

Wszystkie osoby, które do tego dnia spełnią wymagania zawarte w  § 15 pkt. 2 otrzymają na drodze uchwały status członka zwyczajnego wraz z  certyfikatem.

Ważne! Liczy się termin wpływu deklaracji i księgowania na koncie, a nie data wysłania! Musicie więc to zrobić wcześniej. Zarząd bowiem może podjąć uchwałę tylko w oparciu o posiadane informacje (dokumenty). Osoby, które nie zdążą będą musiały poczekać na status członka i certyfikaty do następnego zebrania Zarządu.

Zgodnie z § 15 pkt. 2 “status członka zwyczajnego otrzymuje osoba wymieniona w pkt. 1
w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji oraz po opłaceniu składki”

Wszystkie osoby, które wysłały deklarację oraz dokonały wpłaty informujemy, że zgodnie ze Statutem PTP na najbliższym zebraniu Zarządu zostanie podjęta uchwała o przyjęciu do PTP.
Osoby te otrzymają stosowne zaświadczenia.

PTP w Międzynarodowej Federacji Podologicznej (F.I.P.)

Zarząd Międzynarodowej Federacji Podologicznej (F.I.P.) pozytywnie rozpatrzył wniosek Polskiego Towarzystwa Podologicznego (PTP) o przyjęcie do członkostwa F.I.P.

Dodaj nowy

Poniżej przedstawiamy Państwu tłumaczenie listu akcesyjnego otrzymanego od Janet McInnes, Prezesa Federation International des Podologues / International Federation of Podiatrists (F.I.P.)