Oświadczenie PTP

Oświadczenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Podologicznego z dnia 04.04.2019 r.

Oświadczenie PTP z 04.04.2019

Planowane spotkanie IBE

Kolejne spotkanie robocze w ramach projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” zaplanowane zostało na 30.04.2019 r. w Poznaniu.

Spotkanie Dep. Kwalifikacji Medycznych i Nauki 03.04.2019 r.

Zespół niezależnych expertów merytorycznych wraz z zarządem Polskiego Towarzystwa Podologicznego  w dniu 3  kwietnia 2019 r. uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w siedzibie Ministerstwa Zdrowia  w Warszawie. W trakcie spotkania omówiono kwestie regulacji dotyczące wykonywania zabiegów podologicznych w Polsce; stan faktyczny kształcenia polskich podologów; kwestie regulacji dotyczących wyrównywania poziomu kształcenia; kwestie usystematyzowania kształcenia podologa, podiatry; omówiono sprawy w zakresie kwalifikacji  rynkowych ZSK. Szczegóły z odbytych bądź planowanych spotkań zamieszczamy w https://ptp-podologia.pl/   

Notatka ze spotkania oraz oświadczenia wkrótce.

Spotkanie IBE 03-04.04.2019 r.

Kolejne spotkanie w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego odbywa się 03-04.04.2019

Program spotkania: Program spotkania roboczego w dn. 3-4.04.2019 r., PTPodologiczne, Warszawa

Warsztaty projektowe IBE 05-06.03.2019 r.

W dniach 5-6 marca odbyły się warsztaty projektowe prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych. Tematem warsztatów było zaprojektowanie procesu walidacji z wykorzystaniem metody design thinking. 

Informacja o warsztacie_5-6 marca

Spotkanie IBE w dniu 04.03.2019 r.

Spotkanie robocze realizowane w ramach projektu Projekt „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

Program spotkania: 4.03.2019_PTP_Program spotkania

Planowane spotkania IBE

Kolejne spotkania robocze ramach projektu Projekt „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” zaplanowane zostały na 04-05-06.03.2019