Spotkanie FIP na Malcie

Międzynarodowa Federacja Pediatrów – FIP, jak co roku wraz z członkami z całego świata, spotyka się na corocznym generalnym zebraniu, które tym razem miało miejsce w terminie 30 i 31 maja 2022 na Malcie.

Głównym celem spotkania było omówienie planów Federacji na nadchodzące lata oraz powołanie nowego prezydenta i członków FIP. Częścią FIP jest ECP (European council of Podiatry) a w skład 5 osobowej komisji wchodzi reprezentantka Polski – Edyta Falińska (Podiatra).

ECP w swoich planach ma nie tylko usystematyzowanie kształcenia w Europie, ale także edukację i promocję kształcenia Podiatrii jako zawodu medycznego z jednolitymi uprawnieniami. Parlament EU w pełni popiera działania ECP i w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie, w którym komisja EPC wraz z przedstawicielami parlamentu EU będzie wspólnie naradzać się, jak kształtować i ujednolicić kształcenie podologów i podiatrów w Europie.

Miejmy nadzieję, że ciężka praca FIP w przyszłości przyniesie pożądane efekty nie tylko dla przyszłego personelu, ale przede wszystkim dla pacjentów.

PTPP partnerem wiosennego Kongresu LNE

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w wiosennym 42 Kongresie i Targach LNE, który odbędzie się 26-27 marca na terenie EXPO Kraków.
Podczas tegorocznego wydarzenia pojawi się 300 najlepszych marek kosmetycznych, ponad 130 wystawców, blisko 100 ekspertów, a także odbędzie się 10 sesji tematycznych i aż 35 premierowych prezentacji najnowszych zabiegów i
aparatury.

Po raz pierwszy zostaną wprowadzone nowe strefy tematyczne: EKO − prezentująca naturalne kosmetyki i unikatową wiedzę na temat trendu, oraz Aleja spotkań − miejsce branżowych rozmów i wymiany doświadczeń.
Nie zabraknie też nowości i uroczystej premiery „secret project” wydawcy magazynu LNE i organizatora wydarzenia.

Z naszej strony szczególnie zapraszamy do udziału w prezentacjach i wykładach dotyczących podologii. Wierzymy, że udział w 42 Kongresie i Targach LNE przyniesie Państwu wiele satysfakcji i przyczyni się do rozwoju podologii w Polsce.

Delegatka PTPP w Europejskiej Radzie Podologów ECP


Europejska Rada Podiatrów/Podologów jest komitetem Międzynarodowej Federacji FIP i jest odpowiedzialna za promowanie zainteresowań  oraz świadomości zawodu podiatry w Komisji Europejskiej, Parlamencie i Radzie.[1] Celem organu jest utworzenie  forum do omawiania kwestii zawodowych, społecznych, określania polityki zdrowotnej, edukacji określonej w propozycjach, dyrektywach UE, które mogą mieć wpływ na edukację i praktykę europejskich podologów. Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne[1] w odpowiedzi na zaproszenie zgłoszenia kandydatów  do Europejskiej Rady Podologów ECP[2], w listopadzie 21 r. oddelegowało do udziału w wyborach członków  komisji ECP kandydata MSc Podiatry, MCHS, HCPC, POMs, Edytę Falińską. Kandydatkę z Polski na członka Komisji ECP wyróżniły m.in. następujące atuty:


[1] https://www.ptp-podologia.pl/

[2] ECP European Council of Podiatrists – Europejska Rada Podologów


[1] https://www.fip.global/european-council-of-podiatrists


Uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne zostało poproszone o przesłanie ewentualnych uwag do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pod numerem UD 328 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355717


W odpowiedzi Zarząd wraz z Członkami przekazał następujące uwagi do projektu Ministerstwa Zdrowia.

Forum Leczenia Ran 2021

W imieniu Zarządu PTPP, uprzejmie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do objęcia patronatem honorowym Forum Leczenia Ran w terminie 04.09.21 r. IV FLR Zakopane oraz możliwość udziału w panelu dyskusyjnym podczas Forum.

Polskie Towarzystwo Podologiczno-Podiatryczne brało aktywny udział w debacie:
Rola pielęgniarki, podologa i podiatry w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej„.

Prowadzenie: mgr Zuzanna Konrady, mgr Elżbieta Szkiler

Paneliści:

 • Mgr Zuzanna Konrady – pielęgniarka,
 • Mgr Elżbieta Szkiler – pielęgniarka,
 • Dr Katarzyna Malinowska – pielęgniarka,
 • Mgr Anna Mirosz – pielęgniarka,
 • Mgr Bogmiła Aziewicz-Gabis – pielęgniarka,
 • Monika Marglewska– podolog

Paneliści reprezentujący Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne:

 • Mgr Ilona Vollmer sp. ds. zdrowia publicznego
 • Mgr Edyta Falińska – podiatra,
 • Mgr Piotr Bielawski – podolog,
 • Mgr Renata Uśniacka-Jones podiatra.

Zakładane cele panelu dyskusyjnego:

 • aspekty współpracy w modelu interdyscyplinarnym,
 • omówienie roli i granic kompetencji zawodowych w procedurach opieki i pielęgnacji pacjenta w świetle obowiązującego prawa i obecnych realiów formalnych
 • wytyczne postępowania interdyscyplinarnego.

Szczegółowy opis modułów dyskusyjnych:

MODUŁ I. (wprowadzenie) Przedstawienie programu panelu dyskusyjnego i cele dyskusji

MODUŁ II. (wykład) Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej

MODUŁ III. Rola podologa w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej

MODUŁ IV. Rola podiatry w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej

MODUŁ V. Procedury diagnostyki, terapii i edukacji pacjenta – algorytmy i wytyczne wczesnej oraz wtórnej profilaktyki ZSC – omówienie dokumentu

MODUŁ VI. Omówienie roli i granic kompetencji zawodowych w świetle obowiązującego prawa

Wspólna dyskusja panelistów i uczestników, Q&A

Ocena projektu rozporządzenia kształcenia branżowego dla zawodu podolog

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego udostępniamy Państwu uwagi do projektu rozporządzenia kształcenia branżowego dla zawodu podolog, które z dniem dzisiejszym zostały przekazane do Rządowego Centrum Legislacji. Jednocześnie informujemy, że zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego,  przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania mogą Państwo  opiniować do  dn.   06.03.2021 r.  : https://legislacja.gov.pl/projekt/12343210/katalog/12762386#12762386 zgodnie z zamieszczonym pismem nr  DSKKZ-WOKZ.420.4.2020.UB.6 z dnia 05 lutego 2021 r. z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 30 dni  na wskazany adres e-mail: [email protected].

Ocena projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego-01.03.2021

Pismo Prezesa FIP do Ministra Edukacji i Nauki-28.02.2021

Koronawirus – COVID-19 – stanowisko Międzynarodowej Federacji Podiatrów

Poniższe informacje na temat koronawirusa (COVID-19) zostały wydane przez dyrektora wykonawczego i zarząd Międzynarodowej Federacji Podiatrów. Niniejsze wytyczne oparte są na informacjach WHO i członków FIP-IFP.

– 24 marca 2020 r .: pismo przewodniczącego FIP-IFP do członków

– 23 marca 2020 r .: Zalecenia dla podiatrów ustalone przez FIP-IFP

Ważne ! Te wskazówki są zaleceniem. Podiatrzy powinni przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji. 

– Światowa Organizacja Zdrowia: Porady dla pracowników służby zdrowia – Kliknij tutaj 

– Wskazówki z Royal College of Phycisians and Surgeons of Glasgow: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa sterydów wstrzykiwanych w ramach procedur podiatrycznych – Kliknij tutaj

– Wytyczne dotyczące zapobiegania amputacji kończyn dolnych: Wytyczne te zostały opracowane przez współpracującą grupę klinicystów w FDUK, aby wspierać wszystkich klinicystów kończyn dolnych w sytuacji COVID-19 zgodnie z aktualnymi najlepszymi praktykami. Wytyczne mają pomóc w identyfikacji i leczeniu osób z krytycznym / zagrażającym kończynie niedokrwieniem lub infekcją. – Kliknij tutaj

– NEW Journal of American Podiatric Medical Association

Wszystkie stopy na pokładzie – rola podiatrii podczas pandemii COVID-19: Zapobieganie hospitalizacjom w przeciążonym systemie opieki zdrowotnej, zmniejszenie amputacji i zgonów u osób chorych na cukrzycę. Kliknij tutaj 

Koronawirus – Zalecenia profilaktyczne

Ze względu na rozwój infekcji COVID-19 na świecie oraz mając na uwadze dobro specjalistów  i ich klientów, Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne zaleca wzmożoną czujność oraz stosowanie się do oficjalnych zaleceń w zakresie profilaktyki i higieny. Brak ostrożności i nieprzestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych zwiększa ryzyko przenoszenia się chorób zakaźnych. Symptomy chorobowe to przesłanka do pozostania w domu. W przypadku koronawirusa COVID-19 główne objawy to kaszel, gorączka i duszności.

Strony, gdzie należy szukać aktualnych informacji:

Zarząd Polskiego Towarzystwa
Podologiczno Podiatrycznego