Wprowadzone przez Ilona Vollmer

Spotkanie FIP na Malcie

Międzynarodowa Federacja Pediatrów – FIP, jak co roku wraz z członkami z całego świata, spotyka się na corocznym generalnym zebraniu, które tym razem miało miejsce w terminie 30 i 31 maja 2022 na Malcie. Głównym celem spotkania było omówienie planów Federacji na nadchodzące lata oraz powołanie nowego prezydenta i członków FIP. Częścią FIP jest ECP […]

PTPP partnerem wiosennego Kongresu LNE

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w wiosennym 42 Kongresie i Targach LNE, który odbędzie się 26-27 marca na terenie EXPO Kraków.Podczas tegorocznego wydarzenia pojawi się 300 najlepszych marek kosmetycznych, ponad 130 wystawców, blisko 100 ekspertów, a także odbędzie się 10 sesji tematycznych i aż 35 premierowych prezentacji najnowszych zabiegów iaparatury. Po raz pierwszy zostaną […]

Delegatka PTPP w Europejskiej Radzie Podologów ECP

Europejska Rada Podiatrów/Podologów jest komitetem Międzynarodowej Federacji FIP i jest odpowiedzialna za promowanie zainteresowań  oraz świadomości zawodu podiatry w Komisji Europejskiej, Parlamencie i Radzie.[1] Celem organu jest utworzenie  forum do omawiania kwestii zawodowych, społecznych, określania polityki zdrowotnej, edukacji określonej w propozycjach, dyrektywach UE, które mogą mieć wpływ na edukację i praktykę europejskich podologów. Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne[1] w […]

Uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne zostało poproszone o przesłanie ewentualnych uwag do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pod numerem UD 328 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355717 W odpowiedzi Zarząd wraz z Członkami przekazał następujące uwagi do projektu Ministerstwa Zdrowia.

Forum Leczenia Ran 2021

W imieniu Zarządu PTPP, uprzejmie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do objęcia patronatem honorowym Forum Leczenia Ran w terminie 04.09.21 r. IV FLR Zakopane oraz możliwość udziału w panelu dyskusyjnym podczas Forum. Polskie Towarzystwo Podologiczno-Podiatryczne brało aktywny udział w debacie:„Rola pielęgniarki, podologa i podiatry w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej„. Prowadzenie: mgr Zuzanna Konrady, […]

Ocena projektu rozporządzenia kształcenia branżowego dla zawodu podolog

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego udostępniamy Państwu uwagi do projektu rozporządzenia kształcenia branżowego dla zawodu podolog, które z dniem dzisiejszym zostały przekazane do Rządowego Centrum Legislacji. Jednocześnie informujemy, że zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie […]

Koronawirus – COVID-19 – stanowisko Międzynarodowej Federacji Podiatrów

Poniższe informacje na temat koronawirusa (COVID-19) zostały wydane przez dyrektora wykonawczego i zarząd Międzynarodowej Federacji Podiatrów. Niniejsze wytyczne oparte są na informacjach WHO i członków FIP-IFP. – 24 marca 2020 r .: pismo przewodniczącego FIP-IFP do członków – 23 marca 2020 r .: Zalecenia dla podiatrów ustalone przez FIP-IFP Ważne ! Te wskazówki są zaleceniem. Podiatrzy powinni przestrzegać lokalnych przepisów i […]

Koronawirus – Zalecenia profilaktyczne

Ze względu na rozwój infekcji COVID-19 na świecie oraz mając na uwadze dobro specjalistów  i ich klientów, Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne zaleca wzmożoną czujność oraz stosowanie się do oficjalnych zaleceń w zakresie profilaktyki i higieny. Brak ostrożności i nieprzestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych zwiększa ryzyko przenoszenia się chorób zakaźnych. Symptomy chorobowe to przesłanka do pozostania w domu. W przypadku koronawirusa COVID-19 główne objawy to kaszel, […]