rozmiar czcionki: A

Kontakt

os. do kontaktu I.Vollmer - tel. kom. 602 622 182

Prezes Towarzystwa:

w trakcie zmian administracyjnych

 

Siedziba Towarzystwa i adres do korespondencji: 

 

 w trakcie zmian administracyjnych

 

Wice Prezes Towarzystwa:

w trakcie zmian administracyjnych

 

Siedziba Towarzystwa i adres do korespondencji: 

w trakcie zmian administracyjnych

 

Wice Prezes Towarzystwa:

w trakcie zmian administracyjnych

 


 

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Podologczne od 2011 r. jest członkiem International Federation of Podiatrists. Jednocześnie informujemy, że po potwierdzeniu przez zarząd członkostwa w PTP, zainteresowani mogą korzystać z materiałów szkoleniowych, kursów edukacyjnych znajdujących się na stronie www.fip-ifp.org.